พุทธจิต | ใจ | กาย
เบื้องบนเมตตา
ธรรมคือแรงใจ
พุทธจิต ใจ กาย
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
性 心 身

济公活佛慈训
1.你用的是什么心

2.让自已回到原来的空处

3.拋开枷锁的起点我相

4.学习放下才看清自已

5.从心的小同走向身的大同

6.从戒律收束身心

7.修持的入手诚敬信

8.转欲望为愿力

9.化掉我执多做善解

10.恩师临行的叮咛

พระพุทธจี้กงประทานพระโอวาท
Copyright (c) 2010 All Rights Reserved.
บัวอาสน์ ฐานบัว
พระโอวาทพระพุทธะจี้กง
เธอใช้ใจอะไรบำเพ็ญ กลับคืนสู่สุญญตา สลัดพันธนาการของตน เรียนรู้การปล่อยวาง เริ่มจากภายในสู่ภายนอก ศีลสยบกายและใจ จุดเริ่มของการบำเพ็ญ ผันกิเลสเป็นแรงปณิธาน แปรอัตตาด้วยการสร้างบุญ คำกำชับจากพระอาจารย์