คนมีบุญ
รายชื่อผู้ร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือธรรมะ
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
ร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือ 500 บาท                            5/12/2554          บ/ช 186-099-6592
...................................................................................
คุณนัทธมน เปียศิริและครอบครัว
นายขจร สมครอง
ร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือ 500 บาท                            18/11/2553
...................................................................................
คุณสุศิริพร ภัทรานุกุลและครอบครัว
ร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือ 100 บาท                            24/9/2553
...................................................................................
เขมจิรา จงขจรกิจ
ร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือ 400 บาท                            6/9/2553
...................................................................................
คุณสุมน รัตนรุ่งชัยนนท์
ร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือ 300 บาท
...................................................................................
คุณสวาท บุญพจน์
ขอร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือ 300 บาท
...................................................................................
คุณสุนิสา ตั้งใจพัฒนา
ต้องการร่วมบริจาคสมทบค่ากระดาษและค่าพิมพ์หนังสือ
ธรรมะเพื่อแจกเป็นธรรมทาน เป็นเงิน 1000 บาท
...................................................................................
คุณสมพิศ  จีนกลาง
ร่วมพิมพ์ หนังสือธรรมะ 300.- ครับ
...................................................................................
คุณอิทธิกร วารตระกูลชัย
ร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือ 100.- ครับ
...................................................................................
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.-
...................................................................................
คุณชูศักดิ์ มีชูศักดิ์ -บริจาค 5,000.-
ซ่อมแซมสีโบสถ์ วัดบ้านนาแก้ว
จ.อุบลราชธานี
...................................................................................

ขออนุโมทนาแด่
ผู้บริจาคทรัพย์ในการพิมพ์หนังสือธรรมะ
สบทบกองทุนเผยแพร่ธรรม
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้
จงบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนาที่เป็นกุศลทุกประการเทอญฯ
หนึ่งตัวอักษรธรรม   พิมพ์ไว้ให้คนอ่าน
กุศลปานเปรียบได้   ดั่งสร้างองค์พระปฏิมา