ค่ายพุทธบุตร
เซียนน้อย
ธรรมคือแรงใจ
ค่ายพุทธบุตร
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
ชื่อโครงการ :
จัดโดย :
ติดต่อ :
ค่าใช้จ่าย :
พุทธบุตร
1. ค่ายส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมเยาวชน
       ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา อ.บางระจัน จ.สุพรรณบุรี
2. ค่ายส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมเยาวชน
      ณ โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์
10-12 กันยายน 2553
ผูกบุญสัมพันธ์ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมเยาวชน
มูลนิธิเมตตาอาทร
085-0658236
ดำเนินการโดยมูลนิธิเมตตาอาทรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ