ค่ายพุทธบุตร 53 | กิจกรรมอำลา
ธรรมคือแรงใจ
ค่ายพุทธบุตร
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
ชื่อโครงการ :
จัดโดย :
ติดต่อ :
ค่าใช้จ่าย :
พุทธบุตร
ผูกบุญสัมพันธ์ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมเยาวชน
มูลนิธิเมตตาอาทร
085-0658236
ดำเนินการโดยมูลนิธิเมตตาอาทรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
กิจกรรมอำลา...
โอ้...เพื่อนเอ๋ย เคยร่วมประชุมธรรมา...
แต่เวลาต้องพาให้เราจากกัน...
ไม่นานหรอกหนา...เราคงได้มาพบกัน...
ไม่มีสิ่งใดขวางกั้น...เพราะเรามั่นในสัญญา...