แสร้งทำตัวเป็นเด็ก
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
แสร้งทำตัวเป็นเด็ก
    สมัยราชวงศ์โจว เหล่าไหลจื่อ เป็นคนกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้าอย่างยิ่ง ถึงแม้จะอายุ 70 แต่เขาก็ไม่เคยคิดว่าตนเองแก่ เขายังแข็งแรงและมีความสุขอยู่กับการดูแลปรนนิบัติพ่อแม่เพื่อให้ทั้งสองสุขกายสบายใจ ดังนั้นจึงเลือกสรรแต่อาหารดีๆ ที่ท่านชอบมาปรนนิบัติ

    ในยามที่ท่านเหงาก็สรรหาอุบายเพื่อให้พ่อแม่เกิดความร่าเริงบันเทิงเบิกบาน เขาจะสวมเสื้อผ้าสีฉูดฉาดออกมาเต้นแร้งเต้นกา ร้องๆ รำๆ บ้าง แสร้งทำตัวเป็นเด็กที่มีมุขให้พ่อแม่ตลกขบขันบ้าง หาอุบายทำเป็นเด็กน้อยเล่นหาบน้ำแสร้งลื่นหกล้มส่งเสียงร่ำไห้งอแง โผเข้ามาหาพ่อแม่ร้องออดอ้อนออเซาะเหมือนครั้งยังเด็ก 

    เมื่อเห็นพ่อแม่สนุกสนานและหัวเราะชอบใจเขาเองก็มีความสุขเช่นกัน

    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
7. แสร้งทำตัวเป็นเด็ก