ขายตัวฝังศพพ่อ
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
ขายตัวฝังศพพ่อ
    ต๋งหย่ง อยู่ในสมัยราชวงศ์ฮั่น เขาสูญเสียมารดาไปตั้งแต่เล็กในขณะที่หนีภัยสงคราม ต่อมา บิดาของเขาก็เสียชีวิตลง ต๋งหย่งจึงต้องขายตัวไปเป็นทาสเพื่อแลกกับเงินค่าทำศพพ่อ 

    เมื่อเสร็จจากงานศพก็เดินทางไปยังบ้านเศรษฐี ระหว่างทางเขาได้พบกับหญิงสาวนางหนึ่ง นางบอกว่านางไม่มีบ้านให้กลับ นางยินดีจะแต่งงานกับต๋งหย่ง ต๋งหย่งก็ตอบตกลง เมื่อทั้งสองคนเดินทางไปถึงบ้านเศรษฐี เศรษฐีบอกว่า “พวกเจ้าจะต้องทอผ้าให้ได้สามร้อยพับ จึงจะเท่ากับจำนวนเงินที่เอาไป แล้วจึงกลับบ้านได้”

    ทั้งสองช่วยกันทอผ้าโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนก็ได้ผ้าครบตามจำนวน เมื่อปลดหนี้ได้หมดทั้งสองจึงเดินทางกลับบ้าน แต่เมื่อมาถึงต้นไฮ๋วที่พวกเขาพบกันครั้งแรก นางก็อำลาจากไป แท้จริงนางก็คือนางฟ้าจำแลงกายลงมาด้วยชื่นชมในความกตัญญูของต๋งหย่ง
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
8. ขายตัวฝังศพพ่อ