สลักรูปพ่อแม่ขึ้นแท่นบูชา
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
สลักรูปพ่อแม่ขึ้นแท่นบูชา
    สมัยราชวงศ์ฮั่น ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อ ติงหลัน พ่อแม่ตายตั้งแต่เขายังเด็ก จึงไม่มีโอกาสปรนนิบัติเลี้ยงดูทดแทนพระคุณ เขาเฝ้าแต่ระลึกถึงพระคุณของท่านทุกวันคืน จึงใช้ไม้แกะสลักเป็นรูปบิดามารดา แล้วนำขึ้นแท่นบูชากราบไหว้และปรนนิบัติท่านทั้งสองเสมือนท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่  ในคราวที่ชีวิตต้องเผชิญกับปัญหาเขาก็จะมาคุกเข่าพูดคุยกับท่านทั้งสอง

    ทุกวันเขาจะจัดอาหารนำมาถวาย จะไปไหนมาไหนก็จะต้องรายงานบอกกล่าวเหมือนว่าท่านยังมีชีวิตอยู่นานวันเข้าภรรยาของเขาเริ่มแสดงอาการไม่พอใจและเบื่อ หน่ายซ้ำซาก จึงเอาเข็มแทงที่นิ้วมือของรูปแกะสลัก ทันใดนั้นก็มีเลือดไหลออกมา 

    เมื่อติงหลันกลับมาเห็นมีน้ำตาไหลออกมาจากรูปแกะสลักจึงเกิดความสงสัย และแล้วเขาก็รู้ความจริง จึงตัดสินใจหย่าขาดจากภรรยา

    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
9. สลักรูปพ่อแม่ขึ้นแท่นบูชา