แบกมารดาหนีภัย
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
แบกมารดาหนีภัย
    สมัยราชวงศ์ฮั่น เจียงเกอ เป็นลูกกตัญญูที่กำพร้าพ่อแต่เด็ก เขาอยู่กับมารดาผู้ชราเพียงลำพัง ขณะนั้นโจรก่อการร้ายชุกชุม เขาจึงแบกมารดาไว้บนหลังหนีภัยไปอยู่ที่อื่น ระหว่างทางโชคไม่ดีพบกับพวกโจร และคิดจะฆ่าเขา เจียงเกอได้อ้อนวอนหัวหน้าโจร “ได้โปรดเถิดท่านผู้ใจบุญ ผมมีแม่ที่ต้องเลี้ยงดู ท่านแก่ชรามากแล้ว หากฆ่าผม แม่ผมก็จะไม่มีใครดูแล” หัวหน้าโจรเห็นเขามีความกตัญญูเช่นนี้เกิดความซาบซึ้งใจ จึงปล่อยตัวไป 

    เขาย้ายไปอยู่ในที่ห่างไกลผู้คน ด้วยความยากจนกระทั่งเสื้อและรองเท้าไม่มีสวมใส่ เงินทองที่พอหาได้เขาก็นำไปซื้อหาสิ่งของเพื่อปรนนิบัติมารดา... 

    สมัยกษัตริย์หมิงตี้ เขาได้รับการยกย่องเป็นยอดกตัญญู สมัยกษัตริย์ จังตี้ เขาได้รับการยกย่องเป็นเมธีและได้รับการส่งเสริมให้ดำรงตำแหน่งขุนนางสำคัญ
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
10. แบกมารดาหนีภัย