ขโมยส้มฝากแม่
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
ขโมยส้มฝากแม่
    สมัยราชวงศ์ฮั่น ลกเจ๊ก เด็กน้อยอายุเพียง 6 ขวบ ได้ไปเฝ้าคารวะอ้วนสุดเจ้าเมืองจิ่วเจียง ท่านจึงสั่งคนใช้ให้จัดส้มมาเลี้ยงแขกตามธรรมเนียม เมื่อลกเจ๊กได้ทานแล้ว  ก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงมารดา จึงแอบหยิบส้มสองผลใส่ไว้ในแขนเสื้อ

    ครั้นถึงเวลากลับ ทำคารวะเพื่ออำลา บังเอิญส้ม ที่ซ่อนไว้หล่นลงมา อ้วนสุดเห็นแล้วก็พูดสัพยอกว่า “ลกเจ๊กเอ๋ย เจ้ามาเป็นแขก ไฉนจึงขโมยส้มของเรา ไม่กลัวคนเขาจะหัวเราะเยาะเอาหรอกหรือ” เด็กน้อยคุกเข่าแล้วกล่าวว่า “แม่ผมชอบทานส้มที่สุด จึงตั้งใจจะเอาไปฝาก เมื่อแม่ได้ทานก็นับว่าท่านได้เลี้ยงแขกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน” 

    อ้วนสุดได้ฟังดังนั้นก็ชมเชยว่า เด็กอายุเพียงเท่านี้ยังรู้จักกตัญญูต่อมารดาหายากนัก จึงสั่งคนรับใช้ให้จัดส้มหนึ่งกระเช้าเดินตามไปส่งเด็กน้อยผู้ซึ่งมีความกตัญญูเป็นเลิศ

    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
11. ขโมยส้มฝากแม่