ฝังลูกเพื่อแม่
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
ฝังลูกเพื่อแม่
    สมัยราชวงศ์ฮั่น  กัวจวี้ เป็นคนยากจน อยู่กับมารดาเพียงลำพัง บำรุงเลี้ยงมารดาและปรนนิบัติให้นางมีความสุข ต่อมามารดาได้ไปสู่ขอหญิงสาวให้มาเป็นภรรยาและให้กำเนิดบุตรชายอันเป็นที่รักของย่ายิ่งนัก เวลาทานอาหาร ย่าจะให้หลานทานส่วนของย่าจนอิ่มหนำ แล้วย่าจึงจะทานส่วนที่เหลือ นับวันเด็กยิ่งเจริญวัย อาหารที่หลานเคยทานเหลือบัดนี้ก็ไม่พอเสียแล้ว 

    กัวจวี้เห็นแล้วเกิดความละอายใจ จึงบอกภรรยาว่าเราควรนำลูกไปฝังเสียเถิด แม่จะได้ทานอาหารอิ่มท้อง ลูกนั้นอาจมีใหม่ได้ แต่แม่ไม่อาจมีใหม่ได้อีก 

    ขณะที่กัวจวี้ใช้จอบขุดดินลึกสามฟุตก็พบทองแท่งมีอักขระจารึกไว้ว่า “ฟ้าประทานแก่ลูกกตัญญู แม้ขุนนางชาวประชามิอาจแย่งชิง” สองสามีภรรยาจึงนำทองคำกลับบ้าน พวกเขาปรนนิบัติดูแลมารดาและลูกเป็นอย่างดี

    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
12. ฝังลูกเพื่อแม่