รีดนมกวางรักษาบุพการี
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
รีดนมกวางรักษาบุพการี
    สมัยราชวงศ์โจว  ถันจื่อ เป็นผู้มีความกตัญญูเป็นเลิศ บิดามารดาแก่ชรามากแล้ว ตาทั้งสองข้างมืดบอด ได้ยินมาว่าน้ำนมกวางสามารถรักษาได้ ถันจื่อจึงไปหาซื้อหนังกวางมาคลุมตัว แล้วเข้าไปในป่าลึกแฝงตัวอยู่ในฝูงกวางเพื่อรีดน้ำนมใส่กา

    ครั้งหนึ่งขณะที่เขากำลังนำน้ำนมกวางกลับบ้าน บังเอิญนายพรานมาพบเห็นเข้า คิดว่าเป็นกวางป่าหลงทางออกมา เขาเกือบจะถูกนายพรานยิงตายด้วยลูกธนู เพราะเข้าใจผิด 

    เมื่อถันจื่อเล่าความจริงที่ต้องปลอมเป็น กวางให้นายพรานฟัง นายพรานก็ได้ชื่นชมและยกย่องในความกตัญญูของเขามาก เมื่อบิดามารดาได้ดื่มน้ำนมกวาง ตาที่มืดบอดมองไม่เห็นก็ค่อยๆ หายวันหายคืนจนเป็นปกติ

    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
6. รีดนมกวางรักษาบุพการี