สะพานบอท
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
พระโพธิสัตว์
พระคุณพ่อแม่
อยู่เพื่อ
ทำความดีเพื่อพ่อแม่...
อยู่เพื่อ
แผ่อายุพุทธศาสนา...
อยู่เพื่อ
สร้างกุศลทานเสริมปัญญา...
อยู่เพื่อ
พาเวไนยสัตว์ขัดเกลาใจ...
เพลงธรรมะ
เอกอนันต์
  ธนาคารบุญคืออะไร ?
   คือ กองเสบียงแห่งบุญกุศลที่เราสะสมได้ในขณะยังมีชีวิต โดยอาศัยเหตุปัจจัยทั้ง 3 คือ
      1. ทรัพย์เป็นทาน
      2. แรงกายเป็นทาน
      3. วิทยาทาน
    บัดนี้ บุญกุศลที่เราทุกคนต่างสะสมได้นั้นจะเก็บไว้ ณ ธนาคารบุญของเบื้องบน บัญชีบุญที่เราฝากไว้จึงมั่นใจว่าไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อย เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นผู้จดบันทึกทุกขั้นตอนอย่างละเอียดถี่ถ้วน


24 孝故事
กตัญญูสะเทือนฟ้า
JI CHI FOUNDATION
มูลนิธิเมตตาอาทร
濟慈慈善基金會
 智慧   是什么 
ปัญญาคืออะไร...?
เสบียงบุญ
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
จำหน่ายหนังสือธรรมะ
ใช้ในงานมงคลต่างๆ
หนังสือที่ระลึกในงานศพ
ราคาย่อมเยา จัดส่งทั่วประเทศ
กินเจเว้นกรรม
บทความธรรมะ
สะพานบอทคืออะไร ?
ที่มา : blog.sangsood7
บันทึกความทรงจำ:สะพานบอท
นั่งคิดไปคิดมาก็นึกเรื่อง สะพานบอทขึ้นมาได้ครับ
สะพานบอทเป็นเทคนิคในการทำ seo อันหนึ่งครับซึ่งถูกใช้โดยท่านโซบักทง แห่งเว็บ thaiseoboard.com
ในการแข่งขันทำ seo เมื่อ2ปีครับเป็นเทคนิคที่ดีครับ  คิดไปคิดมากลัวว่าตัวเองจะลืมก็เลยคิดว่าเราเขียนบันทึกเอาไว้บ้างจะดีกว่านะ

สะพานบอทคืออะไร ?
สะพานบอทคือ การทำเว็บไซต์อีกเว็บหนึ่งขึ้นมา เพื่อรวมลิ้งค์ที่มีลิงค์มายังเว็บเราที่ต้องการโปรโมตจริงๆ เช่นเราไป comment ในblogต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บเราแล้วทำlinkกลับมา เราไปตอบเวบบอร์ด แล้วทำ link เข้าเว็บเรา เว็บสะพานบอทจะรวมหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ ผ่านคำหลักที่ต้องการ
ความหมายแหละวิธีการในการทำสะพานบอทก็มีแค่นี้แหละครับสั้นๆ แต่มีประโยชน์มากครับ
สำนักพิมพ์เอกอนันต์เผยแพร่ธรรม
Tel : 034-246644
Mobile : 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน