เก็บผลหม่อนเลี้ยงมารดา
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
เก็บผลหม่อนเลี้ยงมารดา
    สมัยราชวงศ์ฮั่น  ไช่ซุ่น กำพร้าพ่อแต่เด็ก เขาปรน นิบัติดูแลมารดาด้วยความกตัญญูยิ่ง ขณะนั้นบ้านเมืองเกิดสงครามข้าวยากหมากแพง เขาได้แต่ไปเก็บผลหม่อนให้มารดาประทังชีวิตไปก่อน เวลาที่ไช่ซุ่นไปเก็บผลหม่อนจะต้องนำตะกร้าไปสองใบเพื่อแยกลูกหม่อนสีดำกับสีแดง 

    บังเอิญพวกโจรป่ามาพบเข้า หัวหน้าโจรเกิดความประหลาดใจจึงถามว่า “ทำไมต้องแยกลูกหม่อนสีแดงและสีดำเป็นสองตะกร้าด้วย” ไช่ซุ่นตอบว่า “ผลหม่อนสีดำมีรสหวานจะเอาไปให้มารดารับประทาน ส่วนสีแดงมีรสเปรี้ยวเราเอาไว้กินเอง” 

    หัวหน้าโจรได้ฟังเกิดความชื่นชมในความกตัญญูของเขา แม้จะตกอยู่ท่ามกลางภาวะอับจนแต่ก็ยังธำรงกตัญญูในจิตใจ เขาจึงสั่งลูกน้องให้นำข้าวสารสามกระสอบกับเนื้อวัวหนึ่งขามามอบให้นำกลับไปเลี้ยงดูมารดา
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
14. เก็บผลหม่อนเลี้ยงมารดา