ตักน้ำไกลบ้าน
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
ตักน้ำไกลบ้าน
    สมัยราชวงศ์ฮั่น  เจียงซือ เป็นผู้กตัญญูต่อมารดาภรรยาชื่อนางผัง มีความกตัญญูต่อแม่สามียิ่งกว่าเจียงซือเสียอีก มารดาชอบดื่มน้ำจากแม่น้ำฉังเจียง นางไม่กลัวต่อความยากลำบาก พยายามไปหาบน้ำจากแม่น้ำซึ่งอยู่ไกล 67 ลี้  (33.5 กม.) มาให้แม่สามีดื่มทุกวัน มารดาชอบกินเนื้อปลา สองสามีภรรยาก็ไปหาปลามาปรุงอาหารให้มารดาทาน อีกทั้งเชิญเพื่อนบ้านมาร่วมทานเป็นเพื่อนเพื่อให้มารดานั้นเจริญอาหาร

    อยู่มาวันหนึ่ง ที่สวนหลังบ้านได้เกิดตาน้ำผุดขึ้นเป็นแอ่งน้ำพุอย่างน่าอัศจรรย์ มีรสเหมือนน้ำจากแม่น้ำฉังเจียงและมีปลาไนโผล่ขึ้นทุกวัน 

    จากนั้นเป็นต้นมาทั้งสองสามีภรรยาก็ใช้น้ำและปลาจากแอ่งน้ำพุมาปรุงอาหารให้มารดาบริโภค ทำให้นางไม่ต้องเดินทางไปหาบน้ำและหาปลาไกลถึงฉังเจียงอีกต่อไป

    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
15. ตักน้ำไกลบ้าน