แม่จ๋า ! แม่ไม่ต้องกลัว
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
แม่จ๋า ! แม่ไม่ต้องกลัว
    หวังโผว เป็นปราชญ์ผู้มีความรู้ความสามารถ บิดาของเขาถูกฆ่าตาย เขาจึงต้องหลบซ่อนตัวและทำงานสอนหนังสือเลี้ยงชีพ หวังโผวมีความกตัญญูต่อมารดาของเขายิ่งนัก ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน ขณะที่มารดาของเขามีชีวิตอยู่นั้นเป็นคนกลัวเสียงฟ้าร้องมาก เวลาฟ้าร้องถ้าไม่มีผู้ใดอยู่ด้วย นางจะตกใจหวาดกลัวจนตัวสั่น หวังโผวจะรีบเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนอย่างใกล้ชิดจนกว่าฟ้าจะสงบ

    เมื่อมารดาสิ้นแล้วเขาได้นำศพไปฝังไว้ในป่า ทุกครั้งที่ฝนตกฟ้าร้อง เขาจะวิ่งไปที่หน้าหลุมฝังศพ หมอบลงกอดหลุมฝังศพแล้วพลอดพร่ำ “แม่จ๋า...ลูกอยู่ที่นี่แล้ว แม่ไม่ต้องกลัว” 

    วันเดือนปีล่วงไป แม้เขาจะเฒ่าชราลงแล้ว เมื่อฝนตั้งเค้ามีท่าว่าจะเกิดเสียงฟ้าร้อง เขาจะถือไม้เท้ายันกาย เดินโซเซเข้าไปในป่ายังที่ฝังศพมารดา ตราบกระทั่งวันสุดท้ายแห่งชีวิต
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
16. แม่จ๋า ! แม่ไม่ต้องกลัว