น้ำนมไม่สูญเปล่า
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
น้ำนมไม่สูญเปล่า
    สมัยราชวงศ์ถัง นางจั่งซุนฮูหยิน ชรามากแล้ว ฟันร่วงหลุดหมดปากไม่สามารถขบเคี้ยวอาหารได้ หมอแนะ นำให้ดื่มน้ำนมของคน ประจวบกับเวลานั้นนางทั่นฮูหยิน ผู้เป็นสะใภ้ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง เมื่อจำเป็นต้องกินน้ำนมเพื่อยังให้มีชีวิตอยู่ต่อ นางจึงสละน้ำนมของนางให้ ดื่มทุกวัน ก่อนให้น้ำนมแม่สามีนางจะอาบน้ำชำระร่างกายจนสะอาด แต่งตัวเรียบร้อยเข้าไปในห้องโถง แล้วป้อนน้ำ นมให้แม่สามีดื่ม

    นางปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ แม่สามีก็มีกำลังวังชาแข็งแรงขึ้น อายุยืนอยู่ต่อไปได้อีกหลายปี 

    อยู่มาวันหนึ่งนางเกิดล้มป่วยหนัก ได้เรียกลูกหลานทุกคนมาพร้อมหน้าแล้วกล่าวว่า “เมื่อข้าตายไปแล้ว ถ้าผู้ใดนึกถึงข้า หวังให้ปณิธานของข้าสมปรารถนา จงปรนนิบัติสะใภ้ของข้าอย่างน้อยก็ให้เท่ากับที่เขาปรนนิบัติข้าเถิด”

    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
17. น้ำนมไม่สูญเปล่า