จับปลาในบึงน้ำแข็ง
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
จับปลาในบึงน้ำแข็ง
    สมัยราชวงศ์จิ้น   หวังเสียง กำพร้ามารดาแต่เด็ก นางจูแม่เลี้ยงเกลียดชังลูกเลี้ยงอย่างมาก มักจะหาเรื่องให้ร้ายหวังเสียงต่อหน้าบิดาเขาอยู่เสมอ จนบิดาหมดความเอ็นดูเขา แต่ถึงอย่างไรหวังเสียงยังคงกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่เสื่อมคลาย 

    ต่อมาผู้เป็นบิดาและแม่เลี้ยงเกิดล้มบ่อยลง แม่เลี้ยงชอบกินปลาที่สุด แต่ตอนนั้นเป็นฤดูหนาวหิมะตกหนัก น้ำในแม่น้ำจับตัวเป็นน้ำแข็ง ไม่อาจจะหาปลาได้ 

    ด้วยความสำนึกในกตัญญู หวังเสียงบันดาลความคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ จึงตรงไปที่บึงน้ำแข็งแล้วถอดเสื้อออก นอนนาบกายลงบนพื้นน้ำแข็งเพื่อให้น้ำแข็งละลาย ครู่ต่อมาน้ำแข็งก็แยกออกเป็นร่อง มีปลาไน 2 ตัวกระโดดขึ้นมา เขาดีใจมาก รีบนำปลากลับไปปรุงอาหารให้พ่อและแม่ เลี้ยงทาน
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
18. จับปลาในบึงน้ำแข็ง