คนกินคน
ธรรมคือแรงใจ
คนกินคน
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
สัตว์เกิดมาชดใช้กรรม ทำไมต้องกินเนื้อสัตว์ที่มีบาปโดยไม่คาดคิด เราก็ไปแปดเปื้อนบาปด้วย กระนั้นยังทอนบุญกุศลของเราที่มีอยู่ให้ลดน้อยลง ไม่มีทางได้กินฟรีหรอก กินเนื้อเขาไปทุกชิ้น ก็ต้องจ่ายบุญกุศลไปส่วนหนึ่ง มีคำกล่าวว่า "เอาเปรียบคนอื่นไปส่วนหนึ่ง  ก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนไปส่วนหนึ่ง"
ที่จริงคนที่ ถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์ ก็เพื่ออโหสิกรรมแผ่เมตตาให้กับสัตว์วิธีหนึ่ง ...
ยิ่งมีใจเมตากรุณาเป็นเพื่อนที่ดี ผู้ถือศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รับเนื้อ สวดมนต์ไหว้พระทุก ๆ วัน แผ่ส่วนกุศล สัตว์เหล่านั้นจะได้ลดโทษลง...
ด้วยวิธีนี้ชิวิตสัตว์ก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ถือศีล ไม่เพียงแต่ลดโทษยังได้บรรลุธรรมอีกด้วย สามารถพ้นทุกข์ทรมานได้เร็วขึ้น ...

ฉะนี้แล้ว ทำไมต้องกินเนื้อสัตว์ที่มีบาป เราก็ไปแปดเปื้อนบาปด้วย ยังทำให้บุญกุศลที่มีอยู่ลดน้อยลงไป ไม่มีทางได้กินฟรีหรอก กินเนื้อเขาทุกชิ้น ก็ต้องจ่ายบุญกุศลไปส่วนหนึ่ง มีคำกล่าวว่า

        "เอาเปรียบคนอื่นไปส่วนหนึ่ง  ก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนไปส่วนหนึ่ง"

อันนี้ยุติธรรมดี เพาะฉะนั้น จะกินเจ หรือกินเนื้อสัตว์ แล้วแต่คนเลือกเอา ...

ผู้ที่กินพืชผักซึ่งได้รับพลังแสงอาทิตย์ กินแล้วไม่สูญเสียบุญกุศล
ถ้ากินเนื้อ เพราะสัตว์มีวิญญาณ  พวกมันอุทิศร่างกายให้เราสามมื้อ เธอกินเนื้อเขา เธอก็ต้องเอาบุญกุศลไปให้เขา เพื่อเขาจะได้พ้นโทษ อันนี้เป็นทางยุติธรรม
ที่สุด ถามว่า กินเนื้อเขาแล้วก็ต้องชดใช้เป็นไปได้หรือ? สัตว์ถูกแยกร่าง ถ้ามันพูดได้ มันคงต้องฆ่าเธอแน่ ๆ


พระโอวาทพระพุทธจี้กง
พระพุทธจี้กง
ตอนนี้อาตมาจะเล่าเรื่องสัตว์ 6 ประเภทให้ฟัง

                 ประเภทที่ 1   วัวควาย

                ในสมัยโบราณวิทยาการไม่ก้าวหน้า สวรรค์เมตตาให้วัว ควาย เป็นสัตว์ช่วยทำไร่ไถ่นา เป็นเพื่อนที่มีคุณที่สุดของมนุษย์ นอกจากนี้ยังให้น้ำนม ช่วยเลี้ยงดูบุตร พอแก่ลงคนก็เนรคุณด้วยการจับไปฆ่ากินเนื้อ ไม่สงสารเขาบ้างหรือ ?


                ประเภทที่ 2   ม้า

                ม้าเกิดมาเพื่อการเดินทางของมนุษย์บรรทุกของ มิใช่ไว้ในสวนสัตว์ให้คนดูเล่น แต่ปัจจุบันวิทยาการก้าวหน้า ทำให้ม้าหมดหน้าที่ไป
                ประเภทที่ 3  แพะ

                แพะช่วยถางหญ้าให้กับชาวนา และเป็นการชี้ทิศทางให้กับคนอีก จะได้ไม่เดินทาง ไปในที่มีอันตราย มิใช่เป็นเครื่องสังเวยในงานฉลอง หรือเป็นยาบำรุง

       


                ประเภทที่ 4  สุนัข

ทำหน้าที่เฝ้าดูแลบ้าน เป็นบ่าวซื่อสัตย์ที่สุดของมนุษย์  มันจะไม่ทิ้งนายของมันไปเพราะความมีจนของนายแต่
กลับไม่เห็นใจมัน กลับเอามันไปทำ "เนื้อสวรรค์"  "เนื้อแดดเดียว" เอ้อ .น่าสงสาร เนื้อหมานั้นมันอร่อยจริงหรือเปล่า
ถ้าหากเอาเนื้อของเพื่อนที่ซื่อสัตว์ของเรามากิน แล้วบอกว่าห้อมหอม ละก็  คงไม่ใช่จิตมนุษย์แล้วกระมัง !
                ประเภทที่ 5 ไก่

ได้รับหน้าที่ อันสำคัญ ขันในยามเช้าตรู่ ไม่ว่าฝนจะตก ฟ้าร้อง หรือเจ็บไข้ได้ป่วยอะไร มันก็ยังทำหน้าที่ของ
มันไม่รู้จักจบของมัน  บำเพ็ญประโยชน์ ให้คนมามากแล้วแต่คนก็เลี้ยงอย่างเป็นล่ำเป็นสัน เพื่อประโยชน์ในทางกอบโกย อย่างนี้จะให้เรียกว่ามีเมตตาหรอกหรือ ?


                ประเภทที่ 6 หมู

                คนเราไม่ควรเทอาหารที่เหลือทิ้ง แล้วจะให้ทำอย่างไรเล่า ? สวรรค์เลยให้หมูรับหน้าที่กินของเหลือ (ผลิตปุ๋ย) เพื่อคนจะได้ไม่บาปในการทิ้งขว้างอาหารที่เหลือ
                แต่คนเดี่ยวนี้คิดว่าหมูเป็นสัตว์ไม่มีคุณค่า ก็เลยเลี้ยงเพื่อฆ่าเป็นอาหาร ทั้งที่ผิดศีลธรรม ด้วยเหตุนี้กรรมแห่งการฆ่ายิ่งมากขึ้นทุกวัน

                ที่เล่ามาทั้งหมดเป็นหน้าที่  และความเป็นมาของสัตว์เลี้ยง อยากให้ผู้คนได้ไตร่ตรองดูให้ดี ๆ

                หลายคนคิดว่า เป็ด ไก่  หมู วัว ควาย ฯลฯ สัตว์เหล่านี้เกิดมาเพื่อเป็นอาหาร พูดตามเหตุผลต้องได้รับโทษสนองเป็นอาหารของคน ทำไมจึงบอกว่าคนฆ่าสัตว์ไม่ได้ ?

                จะยกตัวอย่างให้เห็น ถ้ามีคนหนึ่งเป็นหนี้เเรา ก็ไม่สามารถฆ่าเขาเพื่อชดใช้หนี้ ควรให้เป็นหน้าที่ของศาล เพื่อชดใช้ให้ตามคำสั่งของศาลสั่ง  จิตโพธิสัตว์อาศัยเมตตาเห็นใจเขา ไม่อยากให้วิญญาณรับโทษ ก็เหมือนปฏิบัติต่อผู้พิการ ได้แต่บริจาคด้วยใจรักอย่างเดียว 

                ผู้บำเพ็ญก็เช่นเดียวกัน ต้องฝึกจิตใจให้มีเมตตากรุณา พุทธจิตจะได้ใสสะอาด ผู้ที่กินเนื้อของวิญญาณบาปเหล่านั้น (สัตว์) โดยไม่ตั้งใจ ก็จะเปื้อนมลทินบาปไปด้วย

                ซึ่งมีผลกระทบต่อการบำเพ็ญ ถ้าหากทางมังสวิรัติแล้วทำให้จิตใจใสสะอาด เกื้อหนุนการบำเพ็ญเพียร ผู้ที่ทานเนื้อมาก ๆ จิตใจจะขุ่นมัว  เป็นการเพิ่มพูนกิเลสตัณหา ตั้งแต่โบราณมาผู้ที่บำเพ็ญมักตัดสินใจทานเจ เพื่อตัดความอนาถทางโลกีย์
มังสวิรัติ
ตัวหนังสือที่เขียนว่า "เนื้อ" ประกอบด้วยอักษร "คน" 2  ตัว
นอกประตูมีคนหนึ่ง  ในประตูมีคนหนึ่ง ความหมายคือ
คนกินคน

ถ้าหากผู้ใดยังกินเนื้อ อาตมาจะบอกให้รู้ว่า " คนที่กินมากเกินไปมีแต่โทษมากกว่าประโยชน์ "
ไม่เชื่อก็ให้ถามหมอ ยิ่งคนอายุมาก ภูมิต้านทานยิ่งลดลง กินเนื้อมากร่างกายก็มีโรคมากขึ้น เช่น ไขมันในเลือด ซึ่งทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มีไขมัน ไปเกาะมากขึ้นและอื่น ๆ อีกมากมาย คนที่ฉลาดบริโภคน้อยลงจะดีกว่า ...
ควาย
พิธีขอขมาวัวควาย
ควาย
ม้า
แพะ
สุนัข
ไก่
หมู
สวดมนต์
คนกินคน
 ròu แปลว่า เนื้อ
พบต้นเหตุของโรคมาจากกินเนื้อสัตว์
ดร.ม.ล.มาโนชญ์ ชุมสาย...
    ได้พบเชื้อโรคต่างๆ มีมากที่สุดในเนื้อสัตว์ เช่น...
    โรคมะเร็งต่างๆ, โรคอัมพาต, โรคอหิวาต์, วัณโรค...
    โรคดีซ่าน, โรคตับ, โรคผิวหนัง...
    โรคบวมตามต่อมต่างๆ, โรคปวดข้อกระดูก...
    โรคปากและเท้าเปื่อย...
    โรคจากเชื้อไวรัส, พยาธิตัวตืด...
    พยาธิเส้นด้าย, พยาธิปากขอ...

    โรคที่ร้ายที่สุดที่ทำให้มนุษย์ตาย
    อย่างรวดเร็วนั้นคือ โรคไขมันหลอดเลือด
    และโรคมะเร็ง ต่างๆ  โรคเหล่านี้
    ล้วนมาจากเชื้อโรคในเนื้อสัตว์ทั้งสิ้น...
โรคมาก