กระจกส่องกรรม I 96 ธรรมคือแรงใจ
ชื่อหนังสือ : กระจกส่องกรรม
ขนาด        =    A5  
จำนวนหน้า  =   104    หน้า
กระดาษ     =    ปก / 210 แกรม.  เนื้อใน / 70    แกรม
ประเด็นสำคัญ :
ตัวอย่างภายในเล่ม :
ราคา :
รูปเล่ม :
...  คุณรู้หรือไม่ว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร  มาจาก ไหน  มาทำอะไร 
...  แล้วใครลิขิตชีวิตเรามารับบทบาท และกำหนดให้อยู่ในสภาพที่ต่างกันไปเช่นนี้
...  นี่เป็นคำถามพื้นฐานของชีวิตที่มีสักกี่คนรู้อย่างถ่องแท้  แล้วจะหาคำตอบเหล่านี้
     จากที่ไหน !
...  พระพุทธองค์จึงทรงอุบัติมายังโลกมนุษย์ครั้ง  นี้เพราะพวกเรานั้นต่างไม่รู้  
...  เมื่อไม่รู้ต่างก่อกรรมทำ เข็ญขึ้นมากมาย  จิตวิญญาณจึงต้องเวียนว่าย 
...  พระองค์จึงได้แสดงธรรมให้เห็นถึงเหตุต้นผลกรรม 
...  ธรรมที่พระพุทธองค์ได้แสดงนั้นเปรียบดั่งกระจกส่องกรรม 
...  สะท้อนให้เห็นความจริงกระจ่างทุกภพทุกชาติ
บริการจัดส่ง :
- น้อยกว่า 100 เล่มจัดส่งทางไปรษณีย์ (ราคาตามน้ำหนัก)
- น้อยกว่า 500 เล่มจัดส่งทางขนส่ง (ลังละ 150 บาท /1ลังบรรจุได้ 300 เล่ม)
  500 เล่มขึ้นไปส่งฟรี ! ทั่วประเทศ 
เล่มละ 25.- บาท

ส่วนลด :
จำนวน 100 - 299 เล่ม  ลด 10 %   ราคาเล่มละ  22.50.- บาท
จำนวน 300 - 499 เล่ม  ลด 15 %   ราคาเล่มละ  21.25.- บาท
จำนวน 500 เล่มขึ้นไป   ลด 20 %   ราคาเล่มละ  20.00.- บาท

กองคลีงธรรมทาน
ธรรมคือแรงใจ
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
กลับ
หน้าถัดไป
กลับ
หน้าถัดไป
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile :  089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
หนังสือธรรมะ กระจกส่องกรรม