บุญวาสนามาจากการบริจาค I 96 ธรรมคือแรงใจ
ขนาด        =    A5  
จำนวนหน้า  =   144    หน้า
กระดาษ     =    ปก / 210 แกรม.  เนื้อใน / 70    แกรม
รูปเล่ม :
ธรรมคือแรงใจ
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
ประเด็นสำคัญ :
ตัวอย่างภายในเล่ม :
    “บุญวาสนามาจากการบริจาค” เป็นพระสูตรใน  พุทธศาสนาที่ได้รวบรวมพุทธโอวาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสถึงบุญอันสำเร็จด้วยทาน  ให้ชาวโลกได้ประจักษ์และเข้าใจในบุญญานุภาพแห่งทานอันเป็นเหตุให้มนุษย์ มีสภาพชีวิตที่แตกต่างกันไปในอายุ วรรณะ สุข ยศ ฯ  ทั้งโลกนี้ และโลกหน้า  ดั่งที่พระองค์ทรงตรัสสรรเสริญว่า  ผู้ให้ทานย่อมเป็นผู้กำชัยไว้ทั้งสองโลก คือ
         ... เพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบัน ๑
         ... เพื่อความสุขในสัมปรายภพ ๑
ด้วยเหตุนี้ “การบริจาค” จึงเป็นหลักประกันชีวิตที่ดีที่สุด อันผู้
มีปัญญาได้เลือกแล้ว  เมื่อบริจาคย่อมเป็น “บุญ” อันเป็นที่พึ่ง ที่ยึดเหนี่ยวไม่ให้ชีวิตตกลงไปในทางที่ชั่ว  ให้ดำรงอยู่แต่ในทาง ที่ดีตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่  อีกทั้งบุญเป็นขุมทรัพย์  เมื่อมีอยู่ติดตัวแล้วจะอำนวยประโยชน์และความสุขคือ “วาสนา” มาให้อย่างมากมาย  เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อจากไปในโลกหน้า  บุญก็ยัง ตามติดเป็นที่พึ่งที่ยึดถือให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีอีกด้วย ...
กองคลีงธรรมทาน
ราคา :
บริการจัดส่ง :
- น้อยกว่า 100 เล่มจัดส่งทางไปรษณีย์ (ราคาตามน้ำหนัก)
- น้อยกว่า 500 เล่มจัดส่งทางขนส่ง (ลังละ 150 บาท /1ลังบรรจุได้ 300 เล่ม)
  500 เล่มขึ้นไปส่งฟรี ! ทั่วประเทศ 
เล่มละ 25.- บาท

ส่วนลด :
จำนวน 100 - 299 เล่ม  ลด 10 %   ราคาเล่มละ  22.50.- บาท
จำนวน 300 - 499 เล่ม  ลด 15 %   ราคาเล่มละ  21.25.- บาท
จำนวน 500 เล่มขึ้นไป   ลด 20 %   ราคาเล่มละ  20.00.- บาท

ชื่อหนังสือ : บุญวาสนามาจากการบริจาค
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์ 2010
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
หนังสือธรรมะ บุญวาสนามาจากการบริจาค