1. ความหมายที่แท้จริงของการทดสอบ
    1.1. เพื่อแบ่งแยกจริงเท็จ
    1.2. ชดใช้หนี้กรรม
    1.3. แปรเปลี่ยนอุปนิสัย
    1.4. กำหนดมรรคผล
บทความ :      เพชรที่แท้จริง
               ( บำเพ็ญธรรมกับการทดสอบ )

read
" ธรรมะจริง ทดสอบจริง ตั้งแต่อดีตมาไม่เคยเปลี่ยน
ทดสอบแบบมีน้ำใจหรือไร้น้ำใจ เพื่อพิสูจน์รากบุญฐานธรรม
หยกงามเพราะผ่านการเจียรนัยจึงเกิดคุณค่า
เมื่อจิตมีความมั่นคง จึงล่วงพ้นก้าวขึ้นเมืองแมน "

read
read
read
read
2. ลักษณะของมารทดสอบและวิธีรับมือ
        ดังที่กล่าวมา ในเมื่อธรรมะที่เราบำเพ็ญอยู่นี้เป็นธรรมะจริง ก็ย่อมต้องเผชิญกับการทดสอบ
                          นั่นเป็นนั่นเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุด ดังนั้น วันนี้จึงขออธิบายถึงลักษณะของมารทดสอบ
                          และวิธีรับมือมานำเสนอ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ทุกท่าน
    2.1. ทดสอบภายใน
    2.2. ทดสอบภายนอก
    2.3. ทดสอบอารมณ์
    2.4. ทดสอบเงินทองครอบครัว
    2.5  ทดสอบราบรื่น
    2.6  ทดสอบแบบทวนกระแส
    2.7  ทดสอบกลับตาลปัตร
    2.8  ทดสอบทางธรรม
96 ธรรมคือแรงใจ
ขายหนังสือธรรมะ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
พระโพธิสัตว์
พระคุณพ่อแม่
อยู่เพื่อ
ทำความดีเพื่อพ่อแม่...
อยู่เพื่อ
แผ่อายุพุทธศาสนา...
อยู่เพื่อ
สร้างกุศลทานเสริมปัญญา...
อยู่เพื่อ
พาเวไนยสัตว์ขัดเกลาใจ...
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
ใช้ในงานมงคล เป็นของที่ระลึก หรือแจกเป็นธรรมทานสร้างบุญ ราคาย่อมเยา จัดส่งทั่วประเทศ
เพลงธรรมะ
มูลนิธิเมตตาอาทร
JI CHI FOUNDATION
มูลนิธิเมตตาอาทร
濟慈慈善基金會
นรกอเวจี
มหาอเวจีนรก
หนังสือเล่มใหม่