คัมภีร์คุณธรรมเยาวชน 5 | อุทิศเพื่อมวลชน
ควรลงจากหลังม้า ลงรถมาเพื่อทักทาย
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
คัมภีร์ คุณธรรมเยาวชน
ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
 1. 入则孝 
 2. 出则梯 
 3.  
 4.  
 5. 泛爱众 
 6. 亲仁 
 7. 余力学文 
ไม่ว่าจะเป็นใคร  ต้องใส่ใจและรักเขา
凡是人 皆须爱 天同覆 地同载
fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài

才大者 望自大 人所服 非言大
cáidàzhě wàngzìdà rénsuǒfú fēiyándà

己有能 勿自私 人所能 勿轻訾
yǐyǒunéng wùzìsī rénsuǒnéng wùqīngzī
ไม่ว่าจะเป็นใคร   ต้องใส่ใจและรักเขา
ฟ้าดูแลพวกเรา   แผ่นดินเล่าชุบเลี้ยงมา
ผู้มีความสามารถ   ความเก่งกาจย่อมโด่งดัง
คนย่อมยอมเชื่อฟัง   หาใช่การอวดอ้างตน
เรามีความสามารถ   อย่าได้อาจเห็นแก่ตน
ผู้อื่นสามารถล้น   อย่าเป็นคนว่าร้ายเขา
ควรลงจากหลังม้า ลงรถมาเพื่อทักทาย
อย่าประจบคนรวย  อย่าหยิ่งด้วยจนกว่าเรา
勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新
wùchǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn

人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰
rénbùxián wùshìjiǎo rénbùān wùhuàrǎo
อย่าประจบคนรวย   อย่าหยิ่งด้วยจนกว่าเรา
อย่าทอดทิ้งสิ่งเก่า   อย่าได้เฝ้าชอบสิ่งใหม่
คนที่ธุระยุ่ง   อย่าได้มุ่งรบกวนไป
คนไม่สบายใจ   อย่ากวนใจด้วยวาจา
คุณธรรมเยาวชน ปราชขงจื่อ
ตี้จื่อกุยได้แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ดังนี้ 
 
อยู่เบื้องหน้าผู้ใหญ่ น้ำเสียงให้ลดเบาลง
คนมีข้อบกพร่อง  อย่าได้จ้องเผยออกมา
เคารพบิดาใคร เสมือนใช่บิดาเรา
ประกาศความผิดเขา  เสมือนเราทำไม่ดี
人有短 切莫揭 人有私 切莫说
rényǒuduǎn qièmòjiē rényǒusī qièmòshuō

道人善 即是善 人知之 愈思勉
dàorénshàn jíshìshàn rénzhīzhī yùsīmiǎn
คนมีข้อบกพร่อง   อย่าได้จ้องเผยออกมา
เรื่องส่วนตัวเขาหนา   อย่าพูดจาเล่าความนัย
สรรเสริญความดีเขา   เสมือนเราทำดีไป
ผู้นั้นได้ยินไว้   กำลังใจให้ทำดี
อุทิศเพื่อมวลชน
5.  泛 爱 众 (fàn ài zhòng) อุทิศเพื่อมวลชน
เคารพบิดาใคร เสมือนใช่บิดาเรา
ให้เขาทำอะไร  ถามตนไว้ยินดีไหม
เคารพบิดาใคร เสมือนใช่บิดาเรา
ปฏิบัติต่อผู้น้อย  วางตนพลอยนับถือตาม
扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作
yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò

善相劝 德皆建 过不规 道两亏
shànxiāngquàn déjiējiàn guòbùguī dàoliǎngkuī

凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少
fánqǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo 
ประกาศความผิดเขา   เสมือนเราทำไม่ดี
ทำร้ายกันเช่นนี้   เคราะห์ภัยมีแก่ตนเอง
เตือนให้ทำความดี   บ่มเพาะชี้ธรรมแก่ชน
เห็นผิดไม่เตือนคน   เขาเราคนพร่องในธรรม
การรับหรือการให้   คุณค่าไซร้แตกต่างย้ำ
“การให้”มากควรทำ   “การรับ”จำควรน้อยไว้
将加人 先问己 己不欲 即速已
jiāngjiārén xiānwènjǐ jǐbúyù jísùyǐ

恩欲报 怨欲忘 抱怨短 报恩长
ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuànduǎn bàoēncháng
ให้เขาทำอะไร   ถามตนไว้ยินดีไหม
หากเราไม่ชอบใจ   ไม่ควรไปเรียกร้องเขา
บุญคุณต้องตอบแทน   ความเคืองแค้นลืมเสียเจ้า
ไม่ควรขุ่นเคืองยาว   แทนคุณเขาต้องยาวนาน
待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽
dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān

势服人 心不然 理服人 方无言
shìfúrén xīnbùrán lǐfúrén fāngwúyán
ปฏิบัติต่อผู้น้อย   วางตนพลอยนับถือตาม
ทำตนน่าเกรงขาม   เมตตาย้ำคู่อภัย
หากใช้แต่อำนาจ   เขาไม่อาจยอมรับได้
ใช้หลักเหตุผลไป   ขัดแย้งใดจึงไม่มี
 • ท่านที่มีความประสงค์ต้องการรูปภาพในบท...คัมภีร์คุณธรรมเยาวชน
เพื่อเผยแพร่แก่เด็กและเยาวชน หรือชั้นอบรมต่างๆ... เราได้จัดทำรูปภาพ
ที่มีความคมชัด และตกแต่งไว้สวยงาม ...
 • ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ได้ที่...  96rangjaibook {at} gmail.com