คัมภีร์คุณธรรมเยาวชน 3 | สำรวมระวัง
ควรลงจากหลังม้า ลงรถมาเพื่อทักทาย
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
คัมภีร์ คุณธรรมเยาวชน
ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
 1. 入则孝 
 2. 出则梯 
 3.  
 4.  
 5. 泛爱众 
 6. 亲仁 
 7. 余力学文 
สวมหมวกควรให้ตรง  กระดุมจงติดครบได้
朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时
zhāoqǐzǎo yèmiánchí lǎoyìzhì xīcǐshí

晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手
chénbìguàn jiānshùkǒu biànniàohuí zhéjìngshǒu 

冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切
guānbìzhèng niǔbìjié wàyǔlǚ jùjǐnqiè


ตื่นก่อนนอนทีหลัง   เจ้าจงฟังจำใส่ใจ
ชรามาเยือนไว   เวลาไซร้ต้องถนอม
ตื่นเช้าให้ล้างหน้า   แปรงฟันหนาบ้วนปากพร้อม
ขับถ่ายเสร็จต้องยอม   ล้างมือพร้อมสะอาดไว้
สวมหมวกควรให้ตรง   กระดุมจงติดครบได้
ถุงเท้ารองเท้าไซร้   ผูกเชือกไว้ให้พอดี

ควรลงจากหลังม้า ลงรถมาเพื่อทักทาย
เมื่อถอดเสื้อผ้าแล้ว  เจ้าน้องแก้วเก็บเป็นที่
置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽
zhìguānfú yǒudìngwèi wùluàndùn zhìwūhuì

衣贵洁 不贵华 上循分 下称家
yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā

เมื่อถอดเสื้อผ้าแล้ว   เจ้าน้องแก้วเก็บเป็นที่
ทิ้งเรี่ยราดไม่ดี   เสื้อผ้านี้เปรอะเปื้อนได้
เสื้อผ้าเน้นสะอาด   ไม่ฉูดฉาดหรูเกินไป
ดูกาลเทศะไว้   เหมาะสมได้ฐานะตน
คุณธรรมเยาวชน ปราชขงจื่อ
ตี้จื่อกุยได้แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ดังนี้ 
 
อยู่เบื้องหน้าผู้ใหญ่ น้ำเสียงให้ลดเบาลง
เรื่องการกินอาหาร  ไม่เลือกทานของชอบจน
เคารพบิดาใคร เสมือนใช่บิดาเรา
กราบไหว้ต้องจริงใจ  เข้าออกไม่เหยียบประตู
对饮食 勿拣择 食适可 勿过则
duìyǐnshí wùjiǎnzé shíshìkě wùguòzé

年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑
niánfāngshào wùyǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu

步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬
bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng

เรื่องการกินอาหาร   ไม่เลือกทานของชอบจน
กินอิ่มเกินจนล้น   ประมาณตนให้พอดี
ผู้ที่ยังวัยเยาว์   อย่าดื่มเหล้าเมาไม่ดี
ความน่าเกลียดที่มี   ปรากฏที่เวลาเมา
ยามเดินให้สง่า   ทั้งเวลายืนให้ตรง
โน้มตัวคารวะโค้ง   เด็กเด็กจงโค้งให้ต่ำ
สำรวมระวัง
3.   (่jǐn) สำรวมระวัง
เคารพบิดาใคร เสมือนใช่บิดาเรา
ถือภาชนะว่าง  เสมือนดั่งของเต็มไว้
เคารพบิดาใคร เสมือนใช่บิดาเรา
สถานที่อลวน  วิญญูชนอย่าเข้าใกล้
เคารพบิดาใคร เสมือนใช่บิดาเรา
จะใช้สิ่งของใคร  ขออนุญาตให้ชัดเจนไว้
勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀
wùjiànyù wùbǒyǐ wùjījù wùyáobì

缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱
huǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùléngกราบไหว้ต้องจริงใจ   เข้าออกไม่เหยียบประตู (ธรณี)
ไม่ยืนอิงผนังอยู่   นั่งควรรู้ให้เรียบร้อย
เปิดปิดม่านหน้าต่าง   อย่าเสียงดังนะเด็กน้อย
เดินเลี้ยวมุมกว้างหน่อย   จะไม่ค่อยชนอะไร

执虚器 如执盈 入虚室 如有人
zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúyǒurén

事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略
shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè

ถือภาชนะว่าง   เสมือนดั่งของเต็มไว้
เดินเข้าห้องว่างให้   เหมือนมีใครอาศัยอยู่
ไม่เร่งรีบทำงาน   พลั้งพลาดพลันน้องต้องรู้
ไม่กลัวลำบากสู้   และไม่ดูเบาเรื่องง่าย


斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问
dòunàochǎng juéwùjìn xiépìshì juéwùwèn

将入门 问孰存 将上堂 声必扬
jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng

人问谁 对以名 吾与我 不分明
rénwènshuí duìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíngสถานที่อลวน   วิญญูชนอย่าเข้าใกล้
เรื่องไม่ดีทั้งหลาย   อย่าถามไถ่ไม่ควรฟัง
ก่อนเข้าบ้านผู้ใด  ส่งเสียงไปใครอยู่บ้าง
ห้องโถงก่อนเดินย่าง  ส่งเสียงพลางให้ได้ยิน
เขาถามเราเป็นใคร  แจ้งชื่อไปให้รับรู้
ไม่ตอบ “ฉันเอง” “หนู”   ฟังไม่รู้ว่าผู้ใด
用人物 须明求 倘不问 即为偷
yòngrénwù xūmíngqiú tǎngbùwèn jíwéitōu

借人物 及时还 后有急 借不难
jièrénwù jíshíhuán hòuyǒují jièbùnán


จะใช้สิ่งของใคร   ขออนุญาตให้ชัดเจนไว้
หากหยิบใช้เร็วไว   ไม่บอกไปคือขโมย
เมื่อยืมของผู้อื่น   ควรรีบคืนเสียโดยไว
คราวหลังอาจต้องใช้   ขอยืมได้ไม่ยากเลย 
 • ท่านที่มีความประสงค์ต้องการรูปภาพในบท...คัมภีร์คุณธรรมเยาวชน
เพื่อเผยแพร่แก่เด็กและเยาวชน หรือชั้นอบรมต่างๆ... เราได้จัดทำรูปภาพ
ที่มีความคมชัด และตกแต่งไว้สวยงาม ...
 • ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ได้ที่...  96rangjaibook {at} gmail.com