คัมภีร์คุณธรรมเยาวชน 4 | ถือสัจจะ
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
คัมภีร์ คุณธรรมเยาวชน
ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
 1. 入则孝 
 2. 出则梯 
 3.  
 4.  
 5. 泛爱众 
 6. 亲仁 
 7. 余力学文 
เมื่อเอ่ยกล่าววาจา  มีสัจจาเชื่อถือได้
凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉
fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān

话说多 不如少 惟其是 勿佞巧
huàshuōduō bùrúshǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo
เมื่อเอ่ยกล่าววาจา   มีสัจจาเชื่อถือได้
โกหกหลอกลวงไป   ใช้อย่างไรมันไม่ดี
พูดแต่ความจริงนี้   น้องคนดีไม่ยกยอ
ไม่พูดมากเกินไป   พูดน้อยไว้นะน้องพี่
คำปลิ้นปล้อนฉ้อฉล  หยาบคายจนรำคาญหนอ
奸巧语 秽污词 市井气 切戒之
jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī

见未真 勿轻言 知未的 勿轻传
jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán

事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错
shìfēiyí wùqīngnuò gǒuqīngnuò jìntuìcuò

คำปลิ้นปล้อนฉ้อฉล   หยาบคายจนรำคาญหนอ
ความเคยชินไม่ดีพอ   ละเว้นหนอทั้งพูดทำ
อะไรไม่เห็นจริง   ไม่ควรยิ่งเอ่ยปากนำ
อะไรไม่รู้ย้ำ   ขอจดจำอย่าพูดไป
เรื่องที่ไม่ดีงาม   ไม่รับคำใครง่ายง่าย
หากเราสัญญาไป   ผิดพลาดใหญ่ขอจงจำ
ควรลงจากหลังม้า ลงรถมาเพื่อทักทาย
ไม่ว่าพูดอะไร  ชัดเจนไว้ทุกถ้อยคำ
凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊
fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū 

彼说长 此说短 不关己 莫闲管
bǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ mòxiánguǎn

ไม่ว่าพูดอะไร   ชัดเจนไว้ทุกถ้อยคำ
ไม่เร็วเกินไปย้ำ   ไม่พึมพำไม่ชัดเจน
คนนั้นพูดเรื่องดี   แต่คนนี้พูดเรื่องร้าย
ไม่เกี่ยวกับตนไซร้   ก็อย่าได้เกี่ยวข้องไป
คุณธรรมเยาวชน ปราชขงจื่อ
ตี้จื่อกุยได้แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ดังนี้ 
อยู่เบื้องหน้าผู้ใหญ่ น้ำเสียงให้ลดเบาลง
เห็นผู้อื่นทำดี  เจริญรอยที่เขาทำไว้
เคารพบิดาใคร เสมือนใช่บิดาเรา
เรื่องคุณงามความรู้  ให้ควรคู่ศิลปะชน
见人善 即思齐 纵去远 以渐跻
jiànrénshàn jísīqí zòngqùyuǎn yǐjiànjī

见人恶 即内省 有则改 无加警
jiànrénè jínèixǐng yǒuzégǎi wújiājǐng
เห็นผู้อื่นทำดี   เจริญรอยที่เขาทำไว้
แม้เรายังห่างไกล   ขอตั้งใจดำเนินตาม
เห็นผู้อื่นไม่ดี   ย้อนมองที่ตนเคยทำ
บกพร่องแก้ไขนำ   ระวังย้ำตรวจสอบตน
唯德学 唯才艺 不如人 当自砺
wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì 

若衣服 若饮食 不如人 勿生戚
ruòyīfú ruòyǐnshí bùrúrén wùshēngqī

闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却
wénguònù wényùlè sǔnyǒulái yìyǒuquè
เรื่องคุณงามความรู้   ให้ควรคู่ศิลปะชน
ไม่เทียมผู้อื่นตน   ต้องฝึกฝนอย่างตั้งใจ
เรื่องอาภรณ์เสื้อผ้า   ทั้งเรื่องอาหารน้ำใช้
สู้ใครเขาไม่ได้   ไม่ควรอายหรือตัดพ้อ
คนเตือนแล้วเคืองโกรธ   และลิงโลดคำเยินยอ
เพื่อนเลวเข้ามาหนอ   เพื่อนดีท้อตีจากไป
ถือสัจจะ
4.   ( xìn ) ถือสัจจะ
 
อยู่เบื้องหน้าผู้ใหญ่ น้ำเสียงให้ลดเบาลง
หากหวั่นเกรงคำยอ  วิจารณ์ต่อรับฟังได้
闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲
wényùkǒng wénguòxīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn

无心非 名为错 有心非 名为恶
wúxīnfēi míngwéicuò yǒuxīnfēi míngwéiè
หากหวั่นเกรงคำยอ   วิจารณ์ต่อรับฟังได้
คนดีที่จริงใจ   จะเข้าใกล้ชิดเรานา
ทำผิดไม่ตั้งใจ   ได้ชื่อไว้ผิดพลาดหนา
ผิดโดยเจตนา   นั้นเรียกว่าผิดบาปร้าย
อยู่เบื้องหน้าผู้ใหญ่ น้ำเสียงให้ลดเบาลง
ผิดแล้วยอมแก้ไข  ไม่ผิดใหม่อภัยได้
过能改 归于无 倘掩饰 增一辜
guònénggǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū
ผิดแล้วยอมแก้ไข   ไม่ผิดใหม่อภัยได้
ผิดแล้วอำพรางไป   ความผิดใหญ่ทวีคูณ
 • ท่านที่มีความประสงค์ต้องการรูปภาพในบท...คัมภีร์คุณธรรมเยาวชน
เพื่อเผยแพร่แก่เด็กและเยาวชน หรือชั้นอบรมต่างๆ... เราได้จัดทำรูปภาพ
ที่มีความคมชัด และตกแต่งไว้สวยงาม ...
 • ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ได้ที่...  96rangjaibook {at} gmail.com