คัมภีร์คุณธรรมเยาวชน | ตี้จื่อกุย
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
คุณธรรมเยาวชน คำปราชญ์คนโบราณสอน
弟子規,     聖人訓,     首孝弟,     次謹信。
汎愛眾,     而親仁,     有餘力,     則學文。
父母呼,     應勿緩,     父母命,     行勿懶。
父母教,     須敬聽,     父母責,     須順承。

ตี้ จื่อ กุย         เซิ่ง เหริน ซวิ่น     โส่ว เซี่ยว ที่       ชื่อ จิ่น ซิ่น


ฟั่น อ้าย จ้ง      เอ๋อ ชิน เหยิน      โหย่ว ยวี๋ ลี่       เจ๋อ เสวีย เหวิน


ฟู่ หมู่ ฮู            อิ้ง อู้ ฮว่าน          ฟู่ หมู่ มิ่ง         สิง อู้ หล่าน


ฟู่ หมู่ เจี้ยว        ซวี จิ้ง ทิง          ฟู่ หมู่ เจ๋อ        ซวี ซุ่น เฉิง
1. บทนำ
弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信
dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn

泛爱众 而亲仁 有余力 则学文 
fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén
พ่อแม่ท่านเรียกหา  อย่ารอช้ารีบรับขาน
父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒
fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn

父母教 须敬听 父母责 须顺承
fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng

พ่อแม่เรียก ให้ขานรับโดยทันที...พ่อแม่มีสั่ง ให้รีบจัดการ ไม่โอ้เอ้...คำสอนของพ่อแม่ ฟังด้วยความเคารพ...คำตักเตือนของพ่อแม่ ให้น้อมรับด้วยยินดี...
冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定
dōng zé wēn xià zé qǐng chén zé xǐng hūn zé dìng

出必告 反必面 居有常 业无变 
chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn

事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏
shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wèi zǐ dào kuī

หน้าหนาว ต้องดูแลที่นอนให้พ่อแม่อบอุ่น...หน้าร้อน ต้องดูแลที่นอนให้พ่อแม่หลับสบาย...ยามเช้า ต้องทักทาย ถามทุกข์สุขของพ่อแม่...ยามค่ำคืน ต้องดูแลพ่อแม่เข้านอนให้เรียบร้อย...

ออกไปข้างนอก ต้องบอกกล่าวพ่อแม่...กลับมาถึงบ้าน ต้องรายงานตัวต่อพ่อแม่...ตัวเราต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง...
มีการงานที่มั่นคง ไม่เลื่อนลอย...
ยามหนาวเฝ้าห่มผ้า  ยามร้อนหนาเฝ้าพัดวี
物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤
wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng

亲所好 力为具 亲所恶 谨为去
qīn suǒ hào lì wéi jù qīn suǒ wù jǐn wéi qù

ถึงเป็นเรื่องเล็กน้อย ก็อย่าทำโดยพลการ...ถึงเป็นสิ่งของเล็กน้อย ก็อย่าเก็บอำพราง...ควรแจ้งให้บิดามารดาทราบ โดยมารยาท...

身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞
shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū

亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤
qīn'ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián

สิ่งใดที่บุพการีปราถนา ให้จัดหาครบครัน...สิ่งใดที่บุพการีเกลียดชัง ให้กำจัดทิ้งไป...ร่างกายบาดเจ็บ จะทำให้บิดามารดาทุกข์ร้อน...ความประพฤติบกพร่อง จะทำให้บิดามารดาอับอาย...
สิ่งของแม้เล็กน้อย  จงอย่าคอยแอบซ่อนหนี
หากป่วยทางกายา  ท่านทุกข์กว่ากังวลซ้ำ
คุณธรรมเยาวชน   คำปราชญ์คนโบราณสอน
กตัญญูมาก่อน   สองปรองดองพี่น้องนา
มอบรักแก่ผู้คน   ตามฝึกฝนผู้เมตตา
แรงเหลือเร่งนำพา   มาศึกษาคุณธรรม
พ่อแม่ท่านเรียกหา   อย่ารอช้ารีบรับขาน
พ่อแม่ท่านสั่งการ   อย่าเกียจคร้านทำเร็วไว
พ่อแม่ท่านสอนสั่ง   จงเชื่อฟังอย่างตั้งใจ
พ่อแม่ท่านติใคร   นิ่งฟังไว้เป็นเด็กดี
ยามหนาวเฝ้าห่มผ้า   ยามร้อนหนาเฝ้าพัดวี
ยามเช้าสวัสดี   ยามค่ำที่นอนจัดแจง
ก่อนออกต้องบอกกล่าว   ตอนกลับเข้าต้องแถลง
ที่พักเป็นหลักแหล่ง   ไม่เปลี่ยนแปลงงานร่ำไป
เรื่องราวแม้เล็กน้อย   จงอย่าปล่อยทำตามใจ
ไม่บอกพ่อแม่ไว้   ผิดวินัยของเด็กดี 

สิ่งของแม้เล็กน้อย   จงอย่าคอยแอบซ่อนหนี
พ่อแม่รู้ไม่ดี   เพราะท่านนี้จะเสียใจ
สิ่งใดที่ท่านชอบ   รีบหามอบนำมาให้
ที่ท่านไม่ชอบใจ   รีบห่างไกลไม่กระทำ

หากป่วยทางกายา   ท่านทุกข์กว่ากังวลซ้ำ
หากป่วยคุณธรรม   ท่านชอกช้ำเพราะอับอาย
พ่อแม่เฝ้าเอ็นดู   กตัญญูคือเรื่องง่าย
พ่อแม่ไม่สนใจ   กตัญญูได้คือเมธา

亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声
qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng

谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨 
jiàn bù rù yuè fù jiàn hào qì suí tà wú yuàn

亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床
qīnyǒují yàoxiāncháng zhòuyèshì bùlíchuáng

หากพ่อแม่ทำผิด   หาทางคิดทัดทานหนา
ยิ้มแย้มบนใบหน้า   เจรจาอ่อนโยนหนอ
หากท่านไม่รับฟัง   จงมุ่งหวังทัดทานต่อ
คุกเข่าอ้อนวอนขอ   ท่านว่าก็ไม่เกี่ยงงอน
ยามพ่อแม่เจ็บป่วย   ชิมยาด้วยตนเองก่อน
ดูแลไม่ถ่ายถอน   เฝ้าที่นอนไม่ห่างไป

丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝
sāngsānnián chángbēiyè jūchùbiàn jiǔròujué

丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生
sāngjìnlǐ jìjìnchéng shìsǐzhě rúshìshēng
ยามพ่อแม่วายชนม์   ในกมลโศกเสียใจ
เป็นอยู่ให้เรียบง่าย   เหล้าอบายงดเว้นพลัน
งานศพธรรมเนียมชอบ   งานครบรอบกราบไหว้ท่าน
เคารพนบเพียรหมั่น   ราวท่านนั้นยังอยู่เคียง
ยามพ่อแม่วายชนม์  ในกมลโศกเสียใจ
 
 1. 入则孝 
 2. 出则梯 
 3.  
 4.  
 5. 泛爱众 
 6. 亲仁 
 7. 余力学文 
ตี้จื่อกุยได้แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ดังนี้ 
1.  入则孝 (rù zé xiào) กตัญญู
เพราะบุพการีรักห่วงใยเรา การกตัญญูต่อท่านจะไปยากเย็นได้อย่างไร...ถึงบุพการีจะเกลียดชังอย่างไร ก็ยังต้องพยายามกตัญญูต่อท่านให้จงได้...ถือได้ว่าเป็นความกตัญญูที่แท้จริง...หากบิดามารดาพลั้งผิดในสิ่งใด ต้องรู้จักโน้มน้าวให้ท่านปรับปรุงแก้ไข ด้วยสีหน้าที่นอบน้อม และน้ำเสียงอันนุ่มนวล...

หากบุพการีไ่ม่รับฟัง ให้รอโอกาสเมื่อท่านอารมณ์ดี แล้วพยายามใหม่...หากยังไม่สำเร็จ แสดงความเสียใจเพื่อวิงวอน...หากบุพการีมีโทสะและทุบตี ต้องจำทน ไม่ยอมปริปาก...

หากพ่อแม่ทำผิด  หาทางคิดทัดทานหนา
คัมภีร์ คุณธรรมเยาวชน
ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
บทนำ, กตัญญู
 • ท่านที่มีความประสงค์ต้องการรูปภาพในบท...คัมภีร์คุณธรรมเยาวชน
เพื่อเผยแพร่แก่เด็กและเยาวชน หรือชั้นอบรมต่างๆ... เราได้จัดทำรูปภาพ
ที่มีความคมชัด และตกแต่งไว้สวยงาม ...
 • ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ได้ที่...  96rangjaibook {at} gmail.com
เรียบเรียงภาษาไทยโดย เพ็ญจิรา เทพอำพันธุ์