สละอันยิ่งใหญ่ คือสละความยึดติด !

กิเลส ตัณหา กามราคะ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส หาใช่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวไม่... แต่ความกำหนัด ยินดี พอใจ ในสิ่งเหล่านั้นต่างหากเล่า ที่น่าสะพรึงกลัว !

บทความธรรมะดีดี

หลักแห่งการบำเพ็ญธรรม 10 ประการ

บำเพ็ญธรรมเอ่ยแต่ปากยากกระทำ ต้องน้อมนำตามหลักเกณฑ์เหตุผลจริง แล้วดำเนินเจริญตามมิหยุดนิ่ง มิประวิงสิ่งภายนอกให้วุ่นวาย

ไขปมปริศนา วิญญาณสึนามิ

วิญญาณของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิถล่มประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 2554 ดวงวิญญาณยังคอยและเฝ้ารอการปกโปรดและฉุดช่วย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เมตตานำพาวิญญาณหนึ่งที่จมอยู่ใต้พื้นดินมาผูกบุญสัมพันธ์

คัมภีร์กัปสุดท้าย

ฟ้าเบื้องบนจะทรงบัญชาให้เทพยดาผู้คุมเกณฑ์กำหนดตารางสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อสำรวจดูคัมภีร์กัปป์สุดท้ายนี้ หากพบว่ามีเหล่าสาธุชนเผยแพร่ออกไปด้วยความเคารพศรัทธา พวกเขาทั้งหลายย่อมสามารถรอดพ้นจากเกณฑ์วาระแห่งมหันตภัยได้ "

พระคุณฟ้า

บันทึกประสบการณ์จริงของกลุ่มญาติธรรมที่บำเพ็ญในวิถีอนุตตรธรรม หวังรุ่นหลังเมื่อได้อ่านแล้วจะได้เข้าใจถึงความล้ำค่าของธรรมะ กว่าจะบำเพ็ญสำเร็จนั้นหนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนทางแห่งการรู้แจ้งนี้

อานิสงส์ 10 ของการไม่ทานเนื้อสัตว์

การไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่เพียงแต่จะทำให้สุขภาพร่างกายของเรานี้เป็นปกติ กล่าวคือไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหนักหนามาเบียดเบียน แต่ทว่าคุณค่าอันมากมายที่ท่านยังไม่รู้นั้น ขอได้เปิดใจสดับรับฟังจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านอย่างยิ่ง

เศรษฐีสอนลูก

่คนเรามักแสวงหาความสุขจากภายนอก นั่นก็คือความสุขทีเกิดจากวัตถุสิ่งของ รูปลักษณ์ เงินทอง เหล่านี้เป็นสุขปลอมๆ และมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเราพ้นไปจากความทุกข์ได้ การออกห่างจากโลกแห่งวัตถุเสียบ้างจะช่วยให้ท่านตาสว่างขึ้น

คำอธิษฐาน ๑๐ ประการ

ความปรารถนาหรือคำอธิษฐานรวม ๑๐ ประการของข้าพเจ้านี้ ข้าพเจ้าตั้งไว้เพื่อเป็นแนวทางเตือนใจ หรือสั่งสอนตัวเอง เพราะปรากฏว่าตัวข้าพเจ้าเองยังมีข้อบกพร่อง ซึ่งจะต้องว่ากล่าวตักเตือน คอยตำหนิตัวเองอยู่เสมอ ข้าพเจ้าจึงคิดว่า ถ้าได้วางแนวสอนตัวเองขึ้นไว้เช่นนี้

กัณฑ์ปลุกชาวโลก

มหันตภัยอันน่ากลัวใกล้ตัวแค่นัยน์ตา มารทั้งห้ามากวาดล้างโลกดุร้ายยิ่ง ทุกคนจัดแจงรีบป้องกันแต่เนิ่นเนิ่น ถึงเวลาเกิดเหตุเสียใจภายหลัง

กรรมกำหนด

พระพุทธองค์จึงตรัวว่า "กรรมเป็นแรงอันมหาศาลที่ทำให้มนุษย์เวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุด" คนที่เชื่ออย่างผิดๆ และคนที่ไม่เชื่อกฎแห่งกรรม จึงต้องตกอยู่ในวัฏสงสาร...

กาย ใจ ธรรมญาณ

มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉานก็เพราะมนุษย์สามารถค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจได้ แต่ละคนต่างก็เสพสุข ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย ใช่หรือไม่ ?... ใจมนุษย์มีความไม่เที่ยงตรง ๔ ประการคืออะไรบ้าง ?

พระจี้กงสงฆ์เจ้าปัญญา

การแปลงร่างของพระอาจารย์จี้กง ก็เพื่อจุดประสงค์ในการปกโปรดเวไนย์ไปทั่ว มาภาคนี้พระองค์จึงแปลงร่างมาเป็นจี้กงน้อยเจ้าปัญญา ตักเตือนสอนธรรมะแก่ชาวโลกให้ปัญญาสว่างไสว

คุณธรรม 5 ประการ

โฉมหน้าเดิมของเราทุกคนล้วนพุทธบุตร มาจากแดนอันไกลโพ้น ดินแดนอันบริสุทธิ์ไม่มีแม้ความทุกข์ตกเสก็ดอยู่เลยแม้แต่น้อย เมื่อไหร่ที่เรากำลังทนมานอยู่กับความทุกข์ นั่นเป็นสัญญาณเตือนเพื่อเรียกให้เรากลับแดนแห่งมาตุภูมิบ้านเกิดแต่เดิมที่เราจากมา

ข้อคิดเตือนใจ

"สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของคนเรา คือ ชีวิต และเราจะเป็นเจ้าของชีวิตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น"...

ข้อคิดเพื่อชีวิต

"ปล่อย วางให้เป็น จึงจะแบกขึ้นมาใหม่ได้ ผู้ที่ ปล่อยวางหรือแบกภาระได้อย่างสบายใจ คือผู้ ที่มีความอิสระอย่างแท้จริง"...

ส่งบทความธรรมะดีดีของท่านมาร่วมแจมกับเราได้ที่นี่ เราจะพิจารณาและนำบทความของท่านขึ้นเผยแพร่ 96rangjai@gmail.com

Copyright 2010 96rangjai