พระจี้กงสงฆ์เจ้าปัญญา
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
 
พระจี้กงสงฆ์เจ้าปัญญา
ลายแทง