โลกแห่งกรรม !

โลกนี้คือละคร เมื่อใดที่กรรมตามสนอง จะเกิดฉากละครที่คาดไม่ถึง !

บาปทั้งหลายล้วนเกิดจากใจ !

บาปทำแท้ง

ท่านเคยรู้ไหมว่า บาปกรรมของการ ทำแท้งนั้น เท่ากับฆ่าพระอรหันต์หนึ่งองค์ ในอายุวัฒนสูตร พระพุทธองค์ตรัสถึงบาปกรรมของการทำแท้ง...จัดอยู่ในอนันตริยกรรม อันเป็นบาปที่มีโทษหนักที่สุด...5 ประการ

ระงับเหตุแห่งกรรม

ลังกาวตารสูตร : พระสูตรที่ว่าด้วยการระงับเหตุแห่งกรรม โดยการละเว้นกรรมปากจากการกินเนื้อสัตว์ การที่เรายังกินเนื้อสัตว์อยู่ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความชั่วร้าย และทำลายเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตา ...

เปิดโปงเบื้องหลังความอร่ิอย

"เวรย่อมไม่ระงับด้วยการไม่จองเวร" ท่องจำกันได้ทุกคน แม่แต่เด็กเล็กๆ แต่ทว่าจะมีกี่คนที่ตระหนักในความหมายที่แท้จริงในวจนะอันศักดิ์สิทธิ์นี้ หากมนุษย์ยังปล่อยความโลภอยากครอบงำอยู่ กี่ภพกี่ชาติเวรรกรรมก็ไม่อาจที่จะระงับ

ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต

ของฟรีไม่มีในโลก ถึงแม้จจะร่ำรวยเงินทองมากมาย แต่ใช่ว่ามีเงินทองแล้วไม่ผิดบาป บาปกรรมจะติดตัวไปกับคนที่มีส่วนร่วมต่อชีวิตเหล่านั้น ทั้งคนฆ่า คนขาย คนซื้อ คนกิน เพราะเวรกรรมไม่เคยปรานีใคร

ส่งบทความธรรมะดีดีของท่านมาร่วมแจมกับเราได้ที่นี่ เราจะพิจารณาและนำบทความของท่านขึ้นเผยแพร่ 96rangjai@gmail.com

Copyright 2010 96rangjai