ว่าด้วยเรื่อง"ใจ"
บ้านเกิดแห่งจิตวิญญาณ
ว่าด้วยเรื่อง"จิต"
ว่าด้วยเรื่อง"พระพุทธเจ้า"
การแสวงหาทางกลับ จึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกชีวิต..แม้ความสำเร็จนั้นต้องแลกมาด้วยชีวิตก็ต้องยอม
พุทธภาษิตจากพระโอษฐ์


การเดินทางของจิตวิญญาณ (กลับสู่มาตุภูมิ)
อาหารของมนุษย์
อาหารที่แท้จริงตามธรรมชาติของมนุษย์คืออะไร ?...  เมื่อมนุษย์ใช้ชีวิตผิดไปจากครรลองตามธรรมชาติ เมื่อนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็จะติดตามมา...
บาปทำ แท้ง
ท่านเคยรู้ไหมว่า บาปกรรมของการ ทำแท้ง นั้นเท่ากับ ฆ่าพระอรหันต์หนึ่งองค์
เนื้อสัตว์...แหล่งรวมเชื้อโรค
    โอ. มหาบัณฑิต  เนื้อนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรบริโภค... เพราะว่า เนื้อย่อมเกิดจากเลือดและน้ำอสุจิ