อาหารธรรมชาติของมนุษย์ | อาหารเจ
กฎหมายสูงสุดของการลงโทษผู้ที่กระทำผิดคือการประหารชีวิต และสัตว์เหล่านั้นกระทำอะไรผิด ผู้ที่บงการฆ่าศาลจะตัดสินลงโทษหนักกว่าผู้กระทำ แล้วท่านยังบงการฆ่าชีวิตสัตว์น้อยใหญ่อีกวันละเท่าไหร่ ท่านรักชีวิตแล้วท่านคิดว่าสัตว์น้อยใหญ่รักชีวิตไหม การกินเจเพื่อเป็นการละเว้นจากหนี้เวรกรรม และยังเป็นอาหารที่ธรรมชาติที่สุดสำหรับมนุษย์ สัตว์กินเนื้อมักถูกออกแบบมาให้ฟันแหลมและมีกงเล็บในการหาเหยื่อ สัตว์กินพืชมักฟันเรียบปราศจากเขี้ยวเล็บ ท่านล่ะเป็นแบบไหน มนุษย์มักใช้สมองและกำลังทำร้ายผู้ที่อ่อนแอกว่าและยกตัวเองว่าปราศเปรื่อง แต่มนุษย์ก็ไม่อาจชนะธรรมชาติได้ หวังว่าเนื้อหาภายในจะมีประโยชน์สะท้อนถึงจิตศรัทธาที่ถูกบดบังให้บังเกิด
ตอนที่ 1...     ทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืนยาวและสุขภาพแข็งแรง
ตอนที่ 2...     เหตุแห่งความีอายุสั้นและสุขภาพเสื่อมโทรม
ตอนที่ 3...     เหตุแห่งความีอายุยืนและสุขภาพแข็งแรง
ตอนที่ 4...     เนื้อสัตว์เป็นอาหารตามธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์หรือไม่
ตอนที่ 5...     อะไรคืออาหารที่แท้จริงตามธรรมชาติของมนุษย์
ตอนที่ 6...     อันตรายจากการกินเนื้อสัตว์
ตอนที่ 7...     อาหารธรรมชาติของมนุษย์
ตอนที่ 8...     คุณค่าของอาหารธรรมชาติตามหลักโภชนาการ
ตอนที่ 9...     หลักในการรับประทานอาหารธรรมชาติ
ตอนที่ 10...     ตัวอย่างอาหารธรรมชาติและอาหารที่ผ่านการดัดแปลง
ตอนที่ 11...     สาวอาข่าไม่บริโภคอาหารพิเศษขณะตั้งครรภ์
ตอนที่ 12...     กินดี มีอนามัย สำหรับผู้ป่วย เอช ไอ วี
     
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
อาหารธรรมชาติของมนุษย์
อาหารธรรมชาติของมนุษย์
สารบัญ