ธนาคารพระโอวาท
พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ธนาคารพระโอวาท
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
9/6 ม.1 ต.คลองโยง อ.พุทธทณฑล จ.นครปฐม
โทร. 089-6726781, 081-234-0960
  สร้างเสร็จเมื่อ 5/12/54 
96 ธรรมคือแรงใจ
 
ขออนุญาตและขอขอบคุณที่มาของข้อมูล :
http://www.facebook.com/