สินค้าราคาพิเศษ
ตะกร้าสินค้า
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

การ์ดภาพ "พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์"

การ์ดภาพ "พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์"
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
ราคา : 5.00 บาท
จำนวนคงเหลือ : 2883
รุ่น : คลังเสบียงบุญ

การ์ดภาพ "พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์"

(ขนาด 11x15 เซ็นติเมตร / มอบเป็นของขวัญ ของที่ระลึก อำนวยพรความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่ผู้ครอบครอง)

"สร้างรูปภาพพระพุทธะหนึ่งรูป 
เท่ากับสร้างพระพุทธปฏิมาหนึ่งองค์

----------------------------------------------------------------------

ครั้งพุทธกาล พระแม่ธรณีกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า หากมี

ผู้ใดนำพระปฏิมาหรือภาพวาดพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ ตั้งไว้ในเคหะสถานของตนทางด้านทิศใต้ จัดให้เป็นมุมสงบและสะอาด แล้วกระทำการสักการบูชา ภาวนาพระนาม “นำ โม ตี้ จั้ง หวัง ผู่ ซ่า” (ขอนอบน้อมแด่พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์)อยู่เป็นประจำ พร้อมปฏิบัติตนอยู่ในศีล 5 อานิสงส์ย่อมบังเกิดแก่เคหะสถานบ้านเรือนของบุคคลผู้นั้น 10 ประการ คือ
1.ที่ดินเพาะปลูกจะอุดมสมบูรณ์
2.ครอบครัวจะร่มเย็นเป็นสุข
3.วิญญาณบรรพชนได้รับการฉุดช่วยสู่สุคติ
4.ทุกคนในครอบครัว
จะมีอายุยืน
5.หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง
6.แคล้วคลาดจากอุทกภัยและอัคคีภัย
7.เหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ ไม่มาแผ้วพาน
8.ไม่นอนฝันร้าย
9.เทพเทวาจะคุ้มครองปกปักรักษา
10.ประสบพบเจอแต่เรื่องอันเป็นกุศลคือ ได้ฟังธรรม ได้บำเพ็ญปฏิบัติธรรม ได้สร้างบุญสร้างกุศล


 

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมสำหรับสินค้านี้