สั่งซื้อ Online

เอกอนันต์เผยแผ่ธรรม

 
สอบถามเพิ่มเติม

บริการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 

บริการจัดส่งทั่วประเทศ

บริการด่วนพิเศษ
สำหรับลูกค้าที่มีความจำเป็น
ต้องใช้งานอย่างเร่งด่วน
ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน

 
ตะกร้าสินค้า
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
สินค้าขายดี

คลังธรรมทาน

หนังสือธรรมะในโครงการธรรมทาน 14 เล่ม

                    โครงการธรรมทานได้ริเริ่มจัดทำขึ้นจากแรงศรัทธาของสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย จากโครงการแรกที่เราเริ่มจัดทำในราคา 15.- โดยการบอกบุญและการรวมรวมจากคนบุญที่ศรัทธาต้องการพิมพ์หนังสือธรรมะไว้เป็นอนุสรณ์สร้างบุญให้กับตัวเราเองและครอบครัว ซึ่งในแต่ละครั้งที่จัดพิมพ์ประมาณ 30,000  เล่มต่อโครงการ ปัจจุบันมีหนังสือธรรมะที่ำได้ดำเนินการจัดพิมพ์แล้วในโครงการธรรมทานรวมทั้งสิ้น 14 เล่ม หากท่านที่มีความประสงค์ต้องการหนังสือในโครงการที่เคยจัดพิมพ์ไปแล้ว เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ท่านสามารถสั่งซื้อได้จากที่นี่ในราคาร่วมพิมพ์...

เรียงลำดับโดย :
กระจกส่องกรรม
กระจกส่องกรรม
ธรรมทานเล่มที่ 1
25.00 บาท  
คัมภีร์ละกาม
คัมภีร์ละกาม
คลังเสบียงบุญ
35.00 บาท  
พระมหาบุพการียากทดแทนสูตร
พระมหาบุพการียากทดแทนสูตร
ธรรมทานเล่มที่ 3
28.00 บาท  
เวียนว่ายตายเกิด
เวียนว่ายตายเกิด
ธรรมทานเล่มที่ 4
28.00 บาท  
รู้ชีวิตกำหนดชีวิต
รู้ชีวิตกำหนดชีวิต
ธรรมทานเล่มที่ 5
28.00 บาท  
พระในบ้าน
พระในบ้าน
ธรรมทานเล่มที่ 6
28.00 บาท  
ลาภอันประเสริฐ
ลาภอันประเสริฐ
ธรรมทานเล่มที่ 7
28.00 บาท  
ต่างกันในกาย
ต่างกันในกาย
ธรรมทานเล่มที่ 8
28.00 บาท  
ศีล 5
ศีล 5
ธรรมทานเล่มที่ 9
30.00 บาท  
เพชรน้ำเอก 1 (พระพุทธ)
เพชรน้ำเอก 1 (พระพุทธ)
ธรรมทานเล่มที่ 11
30.00 บาท  
เพชรน้ำเอก 2 (พระธรรม)
เพชรน้ำเอก 2 (พระธรรม)
ธรรมทานเล่มที่ 12
30.00 บาท  
เพชรน้ำเอก 3 (พระสงฆ์)
เพชรน้ำเอก 3 (พระสงฆ์)
ธรรมทานเล่มที่ 13
30.00 บาท  
ธรรมะกับภัยพิบัติ
ธรรมะกับภัยพิบัติ
ธรรมทานเล่มที่ 14
25.00 บาท