สั่งซื้อ Online

 
ตะกร้าสินค้า
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

คลังธรรมทาน

หนังสือธรรมะในโครงการธรรมทาน 14 เล่ม

                    โครงการธรรมทานได้ริเริ่มจัดทำขึ้นจากแรงศรัทธาของสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย จากโครงการแรกที่เราเริ่มจัดทำในราคา 15.- โดยการบอกบุญและการรวมรวมจากคนบุญที่ศรัทธาต้องการพิมพ์หนังสือธรรมะไว้เป็นอนุสรณ์สร้างบุญให้กับตัวเราเองและครอบครัว ซึ่งในแต่ละครั้งที่จัดพิมพ์ประมาณ 30,000  เล่มต่อโครงการ ปัจจุบันมีหนังสือธรรมะที่ำได้ดำเนินการจัดพิมพ์แล้วในโครงการธรรมทานรวมทั้งสิ้น 14 เล่ม หากท่านที่มีความประสงค์ต้องการหนังสือในโครงการที่เคยจัดพิมพ์ไปแล้ว เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ท่านสามารถสั่งซื้อได้จากที่นี่ในราคาร่วมพิมพ์...

เรียงลำดับโดย :
กระจกส่องกรรม
กระจกส่องกรรม
ธรรมทานเล่มที่ 1
30.00 บาท  
บุญวาสนามาจากการบริจาค
บุญวาสนามาจากการบริจาค
ธรรมทานเล่มที่ 2
35.00 บาท  
เวียนว่ายตายเกิด
เวียนว่ายตายเกิด
ธรรมทานเล่มที่ 4
30.00 บาท  
รู้ชีวิตกำหนดชีวิต
รู้ชีวิตกำหนดชีวิต
ธรรมทานเล่มที่ 5
30.00 บาท  
ต่างกันในกาย
ต่างกันในกาย
ธรรมทานเล่มที่ 8
30.00 บาท  
ศีล 5
ศีล 5
ธรรมทานเล่มที่ 9
35.00 บาท  
พระคุณพ่อแม่ยากทดแทน
พระคุณพ่อแม่ยากทดแทน
ธรรมทานเล่มที่ 10
30.00 บาท  
ธรรมะกับภัยพิบัติ
ธรรมะกับภัยพิบัติ
ธรรมทานเล่มที่ 14
30.00 บาท