สั่งซื้อ Online

เอกอนันต์เผยแผ่ธรรม

 
สินค้าขายดี
ตะกร้าสินค้า
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
โครงการที่จะจัดพิมพ์เร็วๆ นี้

...ขอเรียนเชิญสาธุชนคนบุญ ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเล่มละ 15.- เพื่อสร้างบุญบารมีเผยแผ่เป็นวิทยาทาน ชื่อเรื่อง "5นาทีสุดท้ายของการบำเพ้ญธรรม" 修道最後五分鐘 (พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง) 
...เพื่อปลุกเตือนชาวโลกให้เร่งรีบในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม กาลเวลาของฟ้ามีเพียง 5 นาทีก่อนเหตุร้ายภัยพิบัติจะเข้ามา เมื่อเข้าสู่กลียุค เราจะมีเวลาบำเพ็ญกันอีกสักเท่าไหร่ 
... หนังสือพิมพ์์เสร็จ ส่งคืนเจ้าภาพตามจำนวนที่แจ้งความประสงค์เพื่อนำไปแจกจ่ายเป็นธรรมทาน
.... ช่วยแชร์ บอกบุญด้วยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ !..

 

คลังธรรมทาน

หนังสือธรรมะในโครงการธรรมทาน 14 เล่ม

                    โครงการธรรมทานได้ริเริ่มจัดทำขึ้นจากแรงศรัทธาของสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย จากโครงการแรกที่เราเริ่มจัดทำในราคา 15.- โดยการบอกบุญและการรวมรวมจากคนบุญที่ศรัทธาต้องการพิมพ์หนังสือธรรมะไว้เป็นอนุสรณ์สร้างบุญให้กับตัวเราเองและครอบครัว ซึ่งในแต่ละครั้งที่จัดพิมพ์ประมาณ 30,000  เล่มต่อโครงการ ปัจจุบันมีหนังสือธรรมะที่ำได้ดำเนินการจัดพิมพ์แล้วในโครงการธรรมทานรวมทั้งสิ้น 14 เล่ม หากท่านที่มีความประสงค์ต้องการหนังสือในโครงการที่เคยจัดพิมพ์ไปแล้ว เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ท่านสามารถสั่งซื้อได้จากที่นี่ในราคาร่วมพิมพ์...

เรียงลำดับโดย :
กระจกส่องกรรม
กระจกส่องกรรม
ธรรมทานเล่มที่ 1
25.00 บาท  
คัมภีร์ละกาม
คัมภีร์ละกาม
คลังเสบียงบุญ
35.00 บาท  
พระมหาบุพการียากทดแทนสูตร
พระมหาบุพการียากทดแทนสูตร
ธรรมทานเล่มที่ 3
28.00 บาท  
เวียนว่ายตายเกิด
เวียนว่ายตายเกิด
ธรรมทานเล่มที่ 4
28.00 บาท  
รู้ชีวิตกำหนดชีวิต
รู้ชีวิตกำหนดชีวิต
ธรรมทานเล่มที่ 5
28.00 บาท  
พระในบ้าน
พระในบ้าน
ธรรมทานเล่มที่ 6
28.00 บาท  
ลาภอันประเสริฐ
ลาภอันประเสริฐ
ธรรมทานเล่มที่ 7
28.00 บาท  
ต่างกันในกาย
ต่างกันในกาย
ธรรมทานเล่มที่ 8
28.00 บาท  
ศีล 5
ศีล 5
ธรรมทานเล่มที่ 9
30.00 บาท  
เพชรน้ำเอก 1 (พระพุทธ)
เพชรน้ำเอก 1 (พระพุทธ)
ธรรมทานเล่มที่ 11
30.00 บาท  
เพชรน้ำเอก 2 (พระธรรม)
เพชรน้ำเอก 2 (พระธรรม)
ธรรมทานเล่มที่ 12
30.00 บาท  
เพชรน้ำเอก 3 (พระสงฆ์)
เพชรน้ำเอก 3 (พระสงฆ์)
ธรรมทานเล่มที่ 13
30.00 บาท  
ธรรมะกับภัยพิบัติ
ธรรมะกับภัยพิบัติ
ธรรมทานเล่มที่ 14
25.00 บาท