"ถ้าคนสองคนที่มีเงินคนละ 1 รูปี เมื่อนําเงินมาแลกกัน
กลับบ้านเขาก็จะมีเงินคนละ 1 รูปี...หากคนสองคนที่มีความรู้คนละเรื่องและนําความรู้มาแลกกัน...เมื่อกลับบ้านเขาทั้งสองจะมีความรู้คนละ 2 เรื่องกลับ"
    
"เกียรติภูมิที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่เราไม่เคยล้ม
แต่อยู่ที่เราลุกขึ้นทุกครั้งที่เราล้มต่างหาก"

อินทิราคานธี
ขงจื้อ
"สิ่งที่สอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม่ใช่การศึกษา แต่เป็นวิธีการศึกษา"
ราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน
คัมภีร์หลี่จี้ ขงจื้อ
"สัตบุรุษมี 3 กังวลคือ ...
    1. เมื่อไม่ได้รับรู้สิ่งที่ดีเขาจะรู้สึกกังวล
    2. เมื่อรับรู้แล้ว ไม่ได้เรียนรู้เขาจะรู้สึกกังวล
    3. เมื่อเรียนรู้แล้ว ไม่ได้ปฏิบัติเขาจะรู้สึกกังวล"
คัมภีร์หลี่จี้
ซุนยัดเซ็น
"ถ้าเราเชื่อมั่น ว่าทำได้ ต่อให้ต้องย้ายภูเขาถมทะเลในที่สุดก็สำเร็จจนได้ แต่ถ้าใจเราคิดว่าทำไม่ได้ แม้จะง่ายแค่พลิกฝ่ามือ ก็ยังไม่มีวันประสบความสำเร็จ"

ซุนยัดเซ็น
"การมองเห็นสุขเป็นสุขนั้นแหละทุกข์ ความสุขที่แท้จริงเกิดจากความทุกข์ ตัวเราเองเป็นต้นเหตุแห่งความสุขและความทุกข์ของเราเอง"
คานธี
ราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน
นักเขียนและนักปรัชญาชาวอเมริกัน
               
  ขงจื้อ
คานธี
อินทิราคานธี