หลักในการรับประทานอาหารธรรมชาติ

ก า ร กิ น เ จ
อาหารธรรมชาติของมนุษย์
ตอนที่ 9....หลักในการรับประทานอาหารธรรมชาติ

หลักในการรับประทานอาหารธรรมชาติอย่างง่ายๆมีดังนี้
1. พืชผักผลไม้สดๆ ควรเลือกหามารับประทานตามฤดูกาลวันละชนิด สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เช่น กล้วย ส้ม สับปะรด มะละกอ เป็นต้น
2. ถั่วต่างๆ และผลิตภัณฑ์จากถั่ว เผือก มัน เช่น น้ำมันถั่ว ถั่นต้ม ถั่นนึ่ง ฯลฯ
3. เมล็ดพืช เช่น เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน เกาลัด มะม่วงหิมพานต์ เม็ดมะขาม งาขาว งาดำ ฯลฯ
4. ข้าว ควรรับประทานข้าวที่ไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ถ้ารับประทานเป็นประจำจะมีคุณประโยชน์มาก ในการปรุงเป็นอาหารของแต่ละชาติ ปัจจุบันมีตำราการปรุงอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์อยู่มากมาย ทำให้ผู้ที่สนใจได้สนุกเพลิดเพลินอยู่กับการทดลองปรุงได้เป็นอย่างดี อย่าลืมว่าการกินอาหารที่ปรุงแต่น้อยที่สุด จะได้ประโยชน์มากที่สุด ทุกวันนี้มีผู้คนทั่วทุกมุมโลก หันมาสนใจรับประทานอาหารธรรมชาติกันมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าร่ำรวยหรือยากจน ทั้งที่เป็นผู้ทรงคุณความรู้ นักวิชาการ ต่างก็เชื่อถือในอาหารธรรมชาติ อันปราศจากเนื้อสัตว์ด้วยกันทุกคน โภชนาการมีผลต่อสุขภาพมากที่สุด ฉะนั้นทุกคนจึงควรศึกษาให้เข้าใจ และรู้จักป้องกันตัวเองมิให้เกิดโรคต่างๆ อันเนื่องมาจากรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง ได้แก่โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ทางเดินอาหาร และระบบขับถ่าย อาการจิตเศร้า เหนื่อยหน่าย อ่อนเพลีย หงุดหงิด โกรธง่าย ปวดหลัง ปวดหัว นอนไม่หลับ เป็นต้น ในหลักของโยคีอินเดียกล่าวว่า ร่างกายเกิดขึ้นจากส่วนในสุด อาหารทุกอย่างที่เรากินเข้าไปจะเสริมสร้างจากภายในขึ้นมาเป็นชั้นๆ จนปรากฏออกมาเป็นร่างกายและผิวหนังชั้นนอกสุด เราสามารถตรวจดูสุขภาพอนามัยร่างกายโดยสังเกตที่ลิ้น ดวงตา เล็บ เส้นผม ฟัน และผิวหนังเพราะลักษณะภายนอกบ่งบอกถึงความมีสุขภาพอนามัยดีจากภายใน มีคำกล่าวว่า "คุณเป็นอย่างไรก็อยู่ที่คุณกิน" (You are what you eat) เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ เราต้องกินอยู่ทุกวันจนวันสุดท้ายของชีวิต ถ้าเรากินอาหารที่มีโรคภัย เราก็เจ็บป่วยเป็นโรคนั้น ถ้าเรากินอาหารบริสุทธ์สะอาด ร่างกายก็จะแข็งแรง ปลอดภัย ถ้าหากเราเริ่มต้นกินอย่างผิดๆ ก็จะผิดไปตลอดชีวิต ตลอดชีวิตก็มีแต่โรคภัยคุกคามเบียดเบียนหาความสุขไม่ได้ และอายุสั้น ถ้ารู้จักการกินอย่างถูกต้อง ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขตลอดไป ร่างกายย่อมแข็งแรงมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว ฉะนั้นสุขภาพอนามัยที่ดีเริ่มต้นจากการกินที่ถูกต้อง เมื่อ 2500 ปีมาแล้ว ปีกาทอรัสนักปราชญ์เอกของโลกได้กล่าวว่า "อาหารผักผลไม้สดๆ จากธรรมชาติเท่านั้นที่จะให้พลังชีวิต และความสดชื่นแจ่มใสแก่มนุษย์ได้อย่างเต็มที่" นั่นคือสิ่งที่เราบริโภคจะมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อร่างกายและจิตใจของเรา ผู้ที่ต้องการมีร่างกายแข็งแรงสดชื่น จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีชีวิตชีวา ควรเลือกรับประทานอาหารที่ให้พลังชีวิตสูง พืชผักผลไม้เป็นอาหารที่มีพลังชีวิตสูง ทุกชีวิตบนโลกอยู่ได้ด้วยพลังจากดวงอาทิตย์ อันเป็นพลังที่ให้ความมีชีวิตชีวา สดชื่น แจ่มใส แก่สิ่งมีชีวิตทั้งมวล พลังเหล่านี้พวกพืชสีเขียวผัก ผลไม้ ถั่วเปลือกแข็ง สามารถเก็บกักเอาไว้ได้เป็นระยะเวลานานและดีกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นใด เมื่อเราบริโภคอาหารพืชผักผลไม้ก็ได้รับเอาพลังนั้นเข้าไว้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผักผลไม้ที่เพิ่งเก็บมาสดๆ ในเมล็ดพืชเช่น ถั่ว มีพลังชีวิตสูงมาก จนสามารถที่จะเติบโตเป็นชีวิตใหม่ได้เอง แม้จะเก็บไว้เป็นเวลานาน ตรงกันข้ามกับเนื้อสัตว์ ทันทีที่สัตว์ตายลงก็เกิดการสูญเสียพลังชีวิตไปจนหมดสิ้น แล้วขบวนการบูดเน่าของเนื้อก็จะเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เราได้มีชีวิตที่ร่าเริงสดใส แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืนยาว เราจึงควรพยายามเลือกบริโภคอาหาร ที่มีพลังชีวิตสูงให้มากๆในแต่ละวัน การกินด้วยความไม่รู้ย่อมเป็นเหตุให้เจ็บป่วย สุขภาพทรุดโทรม กินเป็น คือการรู้จักการกินที่ถูกต้อง จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง รูปร่างสวย อายุยืนยาว ดูสดใสไม่แก่ก่อนวัย กินไม่เป็น รูปร่างอ้วนเกินไปเทอะทะ เป็นแหล่งสะสมโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เส้นเลือดอุดตัน เส้นโลหิตตีบ โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ทำให้อายุสั้นตายเร็ว ไม่มีจะกิน ก็ผอมโซ ซูบซีด ร่างกายทรุดโทรมเป็นโรคขาดอาหาร ขาดวิตามิน แก่ก่อนวัย อายุสั้น ฉะนั้นทุกคนจึงควรหันมารับประทานอาหารธรรมชาติเสียวันนี้ เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า ไม่เสียค่าหยูกยา แก่ช้าและแข็งแรง **หมายเหตุ พืชผัก ผลไม้ เป็นอาหารที่มีเส้นใยมาก ซึ่งเส้นใยเหล่านี้จะไม่ถูกย่อยในลำไส้เล็ก แต่สามารถปล่อยสารอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายออกมา และในขณะเดียวกันมันก็จะดูดซับเอาพิษต่างๆเข้าไว้แล้วขับถ่ายออกไป พืชที่มีเส้นใยเข้มข้นที่สุดคือ "รำข้าว" ดังนั้นเราควรนำมาบริโภคบ่อยๆ แพทย์พบว่าผู้ที่รับประทานอาหารซึ่งมีเส้นใยน้อยมักจะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น ลำไส้อักเสบ มะเร็งลำไส้ ไส้ติ่งอักเสบ เบาหวาน เส้นเลือดแดงแข็งตัว ฯลฯ

อาหารธรรมชาติของมนุษย์
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
กลับหน้าสารบัญ