เหตุแห่งความมีอายุยืนและสุขภาพแข็งแรง

ก า ร กิ น เ จ
อาหารธรรมชาติของมนุษย์
ตอนที่ 3....เหตุแห่งความมีอายุยืนและสุขภาพแข็งแรง

หากท่านต้องการมีอายุยืนและสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ก็ควรปฏิบัติเหตุแห่งความมีอายุยืนยาวและสุขภาพดีดังต่อไปนี้ คือให้รู้จัก เลือก เลิก ลด ละ
1. เลือก คือเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามธรรมชาติอันแท้จริงของมนุษย์เท่านั้น
2. เลิก คือเลิกสูบหรือเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดที่ทำลายสุขภาพโดยตรง ควรหาโอกาสออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ่อยๆ และรับแสงแดดยามเช้าเป็นประจำ
3. ลด คือการทำงานอย่างเกินกำลัง จัดให้อยู่ในความพอดีกับสภาพร่างกายที่พอจะรับได้ เมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหลังจากการทำงาน ต้องรู้จักออกกำลังกาย ควรเดินเล่นช้าๆตามสบายบ้างเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย หาโอกาสอยู่ในสถานที่อันสงบเงียบ ร่มรื่น และแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ ควรใช้สายตามองดูสีเขียวของใบไม้ต้นหญ้าสักพักหนึ่ง จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นกระปรี่กระเปร่า มีกำลังวังชากลับฟื้นคืนพร้อมที่จะทำงานในวันใหม่ต่อไป
4. ละ คือละทิ้งอารมณ์ไม่ดีและจิตใจที่คิดถึงแต่ในทางร้ายๆเสียทั้งหมด พึงเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า จิตใจและอารมณ์เลวร้ายทั้งหลายเป็นเหมือนไฟ ซึ่งเราจุดขึ้นเผาตัวเองให้ร้อนรนอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้องทุกข์ทรมานปราศจากความสุข ควรเอาความคิดของเราทั้งหมดหันไปหาสิ่งที่ดีๆ มองแต่ด้านดีของผู้อื่น มีจิตเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจโอบอ้อมอารี และจริงใจกับทุกคนที่อยู่รอบข้าง ถ้าท่านต้องการมีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรง ก็ต้องไม่ประพฤติตามเหตุแห่งอายุสั้น ท่านประพฤติอย่างไรก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้น ไม่มีใครเปลี่ยนท่านได้นอกจากตัวของท่านเอง

อาหารธรรมชาติของมนุษย์
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
กลับหน้าสารบัญ