ตัวอย่างอาหารธรรมชาติและอาหารที่ผ่านการดัดแปลง

ก า ร กิ น เ จ
อาหารธรรมชาติของมนุษย์
ตอนที่ 10....ตัวอย่างอาหารธรรมชาติและอาหารที่ผ่านการดัดแปลง

เราควรรับประทานอาหารที่เป็นธรรมชาติให้มากที่สุด อาหารที่เป็นธรรมชาติ หมายถึง อาหารที่ผ่านการดัดแปลงน้อยที่สุด คนเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอย่างแท้จริงดังนั้น อาหารที่เหมาะสมแก่คนเรามากที่สุดจึงได้แก่ อาหารจากธรรมชาตินั่นเอง อาหารธรรมชาติเป็นอาหารที่มีคุณภาพสูง ราคาถูก และหาง่าย เช่น ผักสด ผลไม้สด นมสด ฉะนั้นเราจึงควรรับประทานอาหารธรรมชาติเหล่านี้ให้มากในแต่ละมื้อ อาหารธรรมชาติ และ อาหารที่ผ่านการดัดแปลง
1. ข้าวกล้อง >>> ข้าวขาว (ข้าวที่คนส่วนใหญ่รับประทานถูกขัดสี จนแทบไม่มีคุณค่าอาหารเหลือเลย)
2. ผักสดหรือผลไม้สด >>> ผักดองหรือผลไม้ดอง
3. น้ำผลไม้สด >>> น้ำผลไม้กระป๋อง, น้ำหวาน, น้ำอัดลม, ไวน์, เหล้า, เบียร์
4. อาหารสด >>> อาหารกระป๋อง (นักโภชนาการเรียกอาหาร เหล่านี้ว่า dead food ซึ่งหมายความว่าเป็น อาหารที่หมดคุณภาพแล้ว แต่ยังรักษาสภาพ ภายนอกไว้ได้ด้วยสารกันบูด)
5. มะนาว >>> น้ำส้มสายชู
6. นมถั่วเหลือง , นมสด >>> นมกระป๋อง
7. ขนมปังที่ไม่ได้ขัดสี >>> ขนมปังขาว (ที่คนส่วนใหญ่รับประทาน)
8. ถั่วต้ม >>> ถั่วเคลือบน้ำตาล
9. วิตามินจากผักสด, ผลไม้ >>> วิตามินจากยาเม็ด น่าเสียดายที่ความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันทำให้คนเราได้ทำลายสารอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติ โดยการผลิตอาหารสำเร็จรูปที่มีการดัดแปลงจากธรรมชาติไปอย่างมากมาย สารอาหารที่มีคุณค่าแก่ร่างกายได้สูญหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น เรานิยมทานข้าวที่ขัดสีจนขาว ซึ่งได้เสียคุณค่าของธาตุอาหารไปถึง 19 ชนิด นอกจากนี้อาหารชนิดต่างๆ ยังถูกนำมาดัดแปลง ตกแต่งใส่สารเคมี และใช้เวลาในการปรุงแต่งนานเกินไป จนเสียคุณค่าของสารอาหารตามธรรมชาติไปโดยไม่จำเป็น แพทย์และนักโภชนาการเป็นจำนวนมากยอมรับแล้วว่า การที่คนเราในปัจจุบันมีร่างกายอ่อนแอลง มีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น เช่น มะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกาย ก็เนื่องมาจากคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันละเลยการรับประทานอาหารธรรมชาติ และหันไปทานอาหารสำเร็จรูปที่มีการดัดแปลงใส่สารเคมีมากเกินไป เช่น อาหารกระป๋อง, ผลไม้กระป๋อง, อาหารที่ใส่ผงชูรส, อาหารที่มีดินประสิวเจือปน, อาหารที่ใส่สีหรือยากันบูด เป็นต้น เช่นนี้แล้วเรายังจะไม่หันกลับมารับประทานอาหารธรรมชาติ เพื่อสุขภาพร่างกายของเราเองให้มากขึ้นหรือ ?

อาหารธรรมชาติของมนุษย์
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
กลับหน้าสารบัญ