เมื่อจิตใจขาวสะอาด บุญกุศลก็เต็ม 100

... พระโอวาทองค์พระพุทธะจี้กง...

... หากจิตที่ดีงามมีจุดด่างพร้อย จิตที่ดีงามก็จะมืดมิด หากเราค้นพบจิตหิริโอตตัปปะของตนเอง จิตที่ดีงามก็สว่างไสว และสามารถประสานกับธรรมญาณของพระองค์ธรรมมารดา พบหน้าพระองค์ธรรมมารดา...

... แสงสว่างของจิตที่ดีงามนี้ เป็นแสงสว่างอันแท้จริง แสงสว่างของสุริยันจันทรามีจำกัด และยังอยู่ระหว่างฟ้าดิน แต่แสงสว่างของจิตที่ดีงามของเราคลอบคลุมสรรพสิ่ง อยู่นอกเนหนือฟ้าดิน ไม่มีขีดจำกัด...

... เมื่อจิตที่ดีงามของเราปรากฏ ความผิดบาปของเราที่สำนึกไม่ออกก็จะสำนึกออกมา หลังจากที่เราสำนึกจนสะอาดหมดจดแล้ว จิตที่ดีงามก็จะสว่างไสว ในขณะนั้น เราสร้างบุญกุศล เจริญปณิธาน โปรดผู้คน ฉุดช่วยโลก เราสร้างบุญกุศลเท่าไหร่ ก็จะได้บุญกุศลเท่านั้น...

... สมมติว่า หนี้เวรกรรมของเราหกหมื่นกว่าปียังมีอยู่ หากเราสำนึกผิดไม่สะอาดหมดจด ต่อให้เราสร้างบุญกุศลใหญ่กว่านี้ บุญกุศลที่ใหญ่นั้นก็ไม่อาจลบล้างได้หมด...

... ศิษย์ทุกคนพึงระมักระวังในจุดนี้...

!...