พระจี้กงสงฆ์เจ้าปัญญา | ตอนที่ 3 เรียกค่าไถ่
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
พระจี้กงสงฆ์เจ้าปัญญา
 
ลายแทง