พระจี้กงสงฆ์เจ้าปัญญา | ตอนที่ 13 ฟ้าประทานบุตร
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
พระจี้กงสงฆ์เจ้าปัญญา
 
ลายแทง