โทรติดต่อสอบถาม
089-6726781
08-1234-0960
แฟกซ์. 034-246644

ผู้บำเพ็ญพึงสังวร
สำนักพิมพ์เอกอนันต์เผยแพร่ธรรม
9/6 ม.1 ต.คลองโยง อ.พุทธทณฑล จ.นครปฐม
โทร. 089-6726781, 081-234-0960
สร้างเสร็จเมื่อ 12/8/55
96 ธรรมคือแรงใจ
ฉบับปรับปรุงใหม่
อ่านตัวอย่าง 50 หน้า
1.  พระโอวาทท่านผู้เฒ่าคุณฟ้า (1-25)
2.  โอวาทพญามาร (26-35)
3.  พระโอวาทพระพุทธจี้กง (36-41)
ฉบับปรับปรุงใหม่
4.  สิ่งที่ผู้บำเพ็ญธรรมควรมี (42-49)