ยินดีต้อนรับสู่ฟอรั่ม 96 เสวนาธรรมบำเพ็ญ
กรุณา ลงทะเบียน เพื่อสามารถใช้งานฟอรั่มได้อย่างเต็มรูปแบบ !
ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและใช้เวลาเพียงเล็กน้อย

"โดยพื้นฐานธรรมชาติเดิมแท้ของตัวเรา
เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และสะอาด
ถ้าเรารู้จิตของเราและเห็นถึงธรรมชาติเดิมแท้ของเรา
เราทั้งหลายก็จะบรรลุถึงความเป็นพุทธะ"

  แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3 4
1  ธรรมะเป็นยาวิเศษ / คำสอนของพระพุทธเจ้า / ให้อภัย ไม่จองเวร เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 10:30:47 AM
ให้อภัย ไม่จองเวร


อ้างถึง
เวรกรรม นำชีวิต ลิขิตได้
ย่อมเป็นไป ประจำ ทำทุกข์เข็น
ระงับได้ ให้อภัย ไม่จองเวร
ด้วยการเห็น เป็นสุข ไม่ทุกข์ใจ

การไม่สร้าง สิ่งที่ มีความผิด
ไม่มุ่งคิด จองเวร เป็นสุขได้
จองจับจิต คิดแค้น แสนเศร้าใจ
เวรหมดได้ ไร้อาฆาต เป็นสุขเอย
ตอบ ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
2  ธรรมะเป็นยาวิเศษ / คำสอนของเมธีปราชญ์ / คัมภีร์ร้อยกตัญญู 百 孝 經 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 10:14:19 AM
คัมภีร์ร้อยกตัญญู
百  孝  經
   ไป   เซี่ยว   จิงอ้างถึง
ฟ้าดินให้ความสำคัญกับการกตัญญูเป็นอันดับแรก
ลูกที่กตัญญูเพียงหนึ่งคน ครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุข
ลูกที่กตัญญูก็จะให้กำเนิดลูกที่กตัญญูเช่นกัน
ผู้ที่กตัญญูลูกหลานจะมีสติปัญญาอันเฉลียวฉลาด

ความกตัญญูเป็นคุณธรรมอันดับแรกของมนุษย์
เมื่อลูกกตัญญูลาจากโลกก็เป็นเทพเป็นเซียน
แต่โบราณกาลมาขุนนางผู้ซื่อสัตย์ล้วนมีลูกที่มีความกตัญญูทั้งนั้น
กษัตริย์คัดเลือกขุนนางดีจากผู้มีความกตัญญูและซื่อสัตย์

การกตัญญูต่อบิดามารดาต้องทำให้สุดความสามารถ
การกตัญญูมิใช่อยู่ที่อาหารการกินหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่
คุณค่าของกตัญญูต้องเกิดจากจิตใจ
ลูกที่กตัญญูเมื่อถูกบิดามารดาตำหนิต้องไม่เถียง

อ้างถึง
เสียดายชาวโลกที่ไม่รู้จักความกตัญญู
กลับใจฟื้นฟูความกตัญญูกลับคืนสู่หลักธรรมของฟ้า
เรื่องใดๆ ไม่ราบรื่นนั่นก็เพราะตนเองนั้นไม่กตัญญู
ไม่รู้ว่าความกตัญญูนั้นสามารถดลจิตดลใจสื่อถึงฟ้าได้

ความกตัญญูกตเวทีสูงส่งลํ้าค่าไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน
ความกตัญญูไม่แบ่งแยกว่าต้องเป็นชายหรือหญิง
บุญวาสนาโชคลาภเกียรติยศล้วนได้มาจากความกตัญญูทิ้งสิ้น
ฟ้าให้ความสำคัญต่อลูกที่กตัญญูเป็นพิเศษ

ทุกๆ คนล้วนเป็นลูกกตัญญูได้ทั้งสิ้น
การกตัญญูบิดามารดาเหมือนกตัญญูต่อฟ้า
ลูกกตัญญูเวลาพูดจาคำพูดที่ออกมาล้วนมีแต่ความกตัญญู
สะใภ้ที่กตัญญูสีหน้าที่แสดงออกมาก็ยิ้มแย้มเบิกบาน

กตัญญูต่อบิดามารดาสามีอย่างเต็มที่
ก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้กตัญญูและเป็นเมธีปราชญ์
หญิงสาวได้ชื่อว่าเป็นกุลสตรีต้องหัดกตัญญูก่อน
หลักพึ่งพาสามคุณธรรมสี่เริ่มจากกตัญญู

อ้างถึง
ผู้ที่มีความกตัญญูจะเป็นที่เคารพของผู้คนในหมู่บ้าน
ครอบครัวที่มีความกตัญญูจะมีความสุขถ้วนหน้า
ความกตัญญูสามารถแปรเปลี่ยนผู้คนให้มีความประพฤติที่ดีงาม
ขณะมีชีวิตลูกกตัญญูจะเป็นผู้มีค่า

เมื่อสิ้นชีวิตก็จะมีชื่อเสียงจรรโลงสืบทอดชั่วกาลนาน
การมีชีวิตอยู่บนโลกมีเพียงแรงกตัญญูเท่านั้นที่หาที่เปรียบไม่ได้
ความกตัญญูสามารถดลใจต่อฟ้าดิน
คัมภีร์กตัญญูและบทความกตัญญูเป็นสิ่งพรํ่าเตือนสอนสั่งให้รู้จักกตัญญู

ต้องรู้จักกตัญญูบิดามารดาและบรรพบุรุษ
บิดามารดาที่ให้กำเนิดบุตรก็เพื่อแสดงความกตัญญู
ถ้าหากสามารถกตัญญูนั่นก็คือลูกกตัญญู
เพราะเป็นคนจึงสามารถกตัญญูต่อบิดามารดาได้

บุตรหลานรุ่นต่อๆ ไปก็จะเป็นลูกกตัญญูด้วย
เมื่อบิดามารดามีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้จักกตัญญู
คนไม่กตัญญูเมื่ออับจนอย่าได้โทษกล่าวฟ้า
ลูกกตัญญูใบหน้าก็จะปิติอ่อนโยน

อ้างถึง
เข้าถึงความกตัญญูพี่น้องรู้ปรองดองย่อมสุขสบายใจ
บิดามารดามีชีวิตสมควรกตัญญูแต่ไม่กตัญญู
บิดามารดาสิ้นชีพจึงรู้กตัญญูก็สายเกินไป
กตัญญูต้องกตัญญูที่จิตใจใช่เสแสร้ง

คุณค่าของความกตัญญูอยู่ที่การกระทำไม่ใช่อยู่ที่คำพูด
ลูกที่กตัญญูครอบครัวเพียบพร้อมด้วยความสุข
ลูกกตัญญูปกครองประเทศมวลประชาก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
พืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ล้วนเกิดจากพลานุภาพของคำว่ากตัญญู

กตัญญูเท่านั้นก็จะเกิดความสงบสุข
การกตัญญูไม่ขึ้นอยู่กับว่าจะรวยหรือจน
เข้าใจจิตใจของพ่อแม่ก็คือลูกกตัญญู
พี่น้องรู้ปรองดองก็คือการกตัญญู

การอดทนและยินยอมสองอย่างนี้ช่วยให้กตัญญูสมบูรณ์
ในขณะที่ทุกข์ยากลำบากยังรู้จักกตัญญู นั่นคือความกตัญญูที่แท้จริง
ให้มีใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกตัญญูต่อบิดามารดาเสมอ
บิดามารดาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นโอกาสที่จะกตัญญูได้ดีที่สุด


อ้างถึง
หากเหลือบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวท่านจะว้าเหว่ยิ่งต้องกตัญญู
ต้องรีบเร่งกตัญญูเพราะกาลเวลาผันผ่านอย่างรวดเร็ว
กตัญญูต่อบิดามารดาเป็นของเรา อายุขัยเป็นของฟ้าประทานมา
เมื่อครั้งบิดามารดามีชีวิตอยู่รู้จักกตัญญูเรียกว่ากตัญญูจริง

หากบิดามารดาตายจากแล้วจึงรู้กตัญญูก็ไม่มีความหมาย
กตัญญูกตเวทีเป็นสมบัติลํ้าค่าที่สมควรสืบทอด
จิตที่กตัญญูมีความกลมกลืนสมานฉันท์ก่อให้เกิดความหวานชื่นผาสุก
ลูกแพะคุกเข่าดื่มนมจากแม่แพะยังรู้จักที่จะกตัญญู

ลูกอีกาก็ยังรู้จักหาอาหารมาป้อนแม่เมื่อแก่เพื่อตอบแทนคุณ
เราเกิดเป็นคนหากไม่รู้จักกตัญญู
เลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานน่าเวทนาสงสารยิ่งนัก
ในคุณงามความดีทั้งหลายกตัญญูนั่นเป็นอันดับหนึ่ง

ต้องรู้จัก “กตัญญู” นี้เป็นรากฐานแห่งความดี
การไหว้พระปฏิบัติดีก็ถือว่าเป็นการกตัญญูเช่นกัน
กตัญญูคือพุทธานุภาพที่ทำให้ล่วงพ้นสวรรค์เก้าชั้น
กตัญญูยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งคือกตัญญู

อ้างถึง
ความกตัญญูนั่นยิ่งใหญ่มีพลานุภาพไร้ขอบเขตพรมแดน
บทความบทนี้แต่ละประโยคไม่พ้นคำ “กตัญญู”
หากห่างกตัญญูมนุษยธรรมก็จะสับสนวุ่นวาย
ท่องได้สิบจบได้ “กตัญญู” พันคำ

ท่องได้ร้อยจบได้ “กตัญญู” หมื่นคำ
พันจบหมื่นจบท่องเป็นประจำจนขึ้นใจ
เภทภัยทุกข์ยากมลายสิ้นด้วยคัมภีร์ “ร้อยกตัญญู”
ตอบ ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
3  เสวนาธรรม-พูดคุย / บำเพ็ญธรรมกับการกินเจ / พระโอวาทเบื้องบน การกินเจ เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 09:47:43 AM
กินเจ ละเว้น การเข่นฆ่า ก่อเกิด ภูมิปัญญา อันผ่องใส

กินเจ ก่อรักใคร่ เหล่าเวไนย

พร้อมช่วยให้ ไม่ต้องรับ ผลแห่งกรรม

กินเจ บุพเพ รับพุทธะ ช่วยขจัด เภทภัย มากรายกล้ำ

ทั้งสร้างเสริม ไขกระดูก

ปลุกหนุนนำ สารอาหาร ถ้วนทุกหมู่ ได้ครบครัน

กินเจ ป้องกัน ทั้งเบาหวาน สติ มีจิตญาณ ที่มุ่งมั่น

ความดันล้น ลดหาย มลายพลัน

อีกโรคร้าย ทั้งหลายนั้น ไม่กล้ำกราย

กินเจ หล่อเลี้ยง เมตตาจิต เสริมชีวิต ยืนยาว กว่าชนผอง

สุขภาพ แข็งแรง ตามครรลอง ทั้งได้ครอง ผ่อนด่าน

พุทธาลัย

กินเจ ก่อเกิด ความงดงาม ล้างหลอดเลือด แวววาม

เม็ดเลือดใส

คุณแห่งการกินเจ ล้นพ้นไป หนึ่งมื้อ หมื่นชีวิต

รอดได้....ด้วยกินเจ
ตอบ ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
4  แหล่งความรู้ประดับปัญญา / ถาม-ตอบ วิถีอนุตตรธรรม / สัจจธรรมจริงของชีวิต 人生真谛 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 10:56:56 AM
(1.)   สัจจธรรมจริงของชีวิต 人生真谛


(1)   คำนำ
 นิยามของชีวิต – วิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตายไป
อ้างถึง
มนุษย์ตั้งแต่เป็นทารกอุแว้ออกจากท้องแม่ วิถีชีวิตก็ค่อยๆเริ่มขึ้น ในระหว่างการดำเนินชีวิตนั้น บางคนพบแต่ความราบรื่นงดงาม ทัศนียภาพดีงามไปหมด บางคนก็ประสบแต่มรสุมรุมเร้า เต็มไปด้วยโคลนเลน ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก วิถีชีวิตเหมือนกัน กลับมีสภาวะการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันเป็นร้อยแบบ ไม่ว่าชีวิตนี้จะดีหรือเลว ชั่วชีวิตของคนส่วนใหญ่ตั้งแต่ต้นจนจบย้อนคิดให้ละเอียด สิ่งที่มนุษย์แสวงหามาทั้งหมด เสมือนสร้างบ่วงร้อยรัดตนเองทั้งสิ้น

สมัยยังเด็กก็ปรารถนาให้โตไวๆ ครั้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีจิตใจแบ่งแยกก็คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเอง หลังจากแต่งงานแล้วมีบุตรธิดา เพื่อสะสมทุนทรัพย์ไว้ให้บุตรธิดาของตน ก็ดิ้นรนวิ่งเต้นแสวงหาไปทุกทิศทาง เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง สองมือว่างเปล่าสิ่งที่ทุ่มเทหามาทั้งหมด ทรัพย์สมบัตินำไปไม่ได้แม้แต่นิดเดียว  และสิ่งที่ทำมาทั้งหมด มูลเหตุแห่งกรรมดี กรรมชั่วที่ได้ก่อไว้กลับติดตามเราเหมือนเงาตามตัวไม่อาจสลัดพ้นจึงผลักดันให้เราไปเวียนว่ายตายเกิด

(2)   ความหมายของชีวิต

อ้างถึง
มนุษย์มาเกิดยังโลกนี้ดิ้นรนวิ่งเต้น เพื่ออะไรหรือ? ถ้าหากมาใช้ชีวิตเพียงแค่เสวยสุขหรือสืบทอดวงศ์ตระกูล ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉาน แล้วมนุษย์จะคู่ควรกับคำว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้อย่างไร และจะสามารถนับเป็น หนึ่งในสามคุณกับฟ้าดินได้หรือ

ฉะนั้นความหมายของชีวิตไม่ควรแคบๆแบบนี้ มนุษย์มาดำเนินชีวิตในโลกนี้ควรจะดำเนินตามภาระหน้าที่ที่สูงส่งให้สำเร็จเสร็จสิ้นและยังมีอาณาจักรที่ยิ่งสูงส่งกว่าให้ไปสร้างสรรค์มองดูการจารึกของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา แท้จริงมีบุคคลบางท่าน ใช้ชีวิตที่จำกัดนี้ให้มีสาระประโยชน์ สร้างชีวิตที่เป็นอมตะ แม้กายเนื้อจะตายไป แต่จิตใจยังดำรงอยู่ ได้รับการรำลึกจากชนรุ่นหลังเป็นพันชาติหมื่นชาติ นี่ถึงจะเป็นความล้ำค่าของการดำรงชีวิต

(3)   ทัศนะชีวิต
ข้าวสารหนึ่งชนิดเลี้ยงคนร้อยแบบ แต่ละคนมีความปรารถนาต่างกัน นิยามชีวิตของแต่ละคน ความหมายนั้นก็ต่างกัน พูดสรุปรวบยอดได้ว่ามนุษย์ในโลกนี้รอคอยบทบาทที่จะแสดงดังต่อไปนี้

อ้างถึง
1)   คนมีเงิน – นั่งในตำแหน่งที่มีทรัพย์สินเงินทองมหาศาลเสวยอาหารรสเลิศชั้นหนึ่ง นอนในคฤหาสน์  ถลุงใช้เงินที่ไม่มีวันหมด ใช้ชีวิตแบบนี้ใครๆก็อิจฉา

2)   คนมีอำนาจ – ตำแหน่งเรืองอำนาจ อำนาจที่แข็งแกร่ง เสียงดังพูดอะไรออกมาผู้คนต่างคล้อยตาม ลักษณะท่าทางน่าเกรงขาม คนสองลักษณะนี้ล้วนมิใช่ชีวิตที่มีความหมาย เงินทองตำแหน่งลาภยศ  สามารถโชติช่วงรุ่งเรืองได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่สามารถเสวยสุขได้ชั่วนิรันดร   แต่สามารถเอื้อประโยชน์ได้ยามมีชีวิตอยู่เท่านั้น  ไม่สามารถเอื้อประโยชน์ได้ยามตาย เมื่อชีวิตเดินมาถึงวาระสุดท้าย ทรัพย์ภายนอกกายเหล่านี้ ช่วยอะไรไม่ได้เลย ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อดิ้นรนครอบครองทรัพย์เหล่านี้ซึ่งเป็นการนำภัยแห่งความตายถึงตัว  ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีคนมากมายใช้วิธีต่างๆ จนสุดความสามารถแสวงหาอำนาจตำแหน่ง สุดท้ายพัวพันเดือดร้อนต้องถูกประหารชีวิตทั้งครอบครัว
ถึงแม้ว่าอาจมีคนสามารถปลอดภัยชั่วชีวิต อยู่อย่างร่ำรวยจนถึงแก่ สุดท้ายก็สองมือว่างเปล่า ชาวตะวันตกมีสุภาษิตคำหนึ่งว่า “ไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตาม สุดท้ายก็ไม่พ้นโลงศพกับสุสาน”  ฉะนั้นผู้มีปัญญา ชีวิตที่สรรสร้างนั้นจะไม่เหมือนกับคนสองประเภทก่อนหน้านั้น แต่จะเลียนแบบปราชญ์อริยะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หาเจอตัวจริงของตน ใช้ชีวิตที่ล้ำค่าอย่างแท้จริง นี่ก็คือเส้นทางปราชญ์อริยะที่จะกล่าวถึงในตอนท้าย

3)   วิถีแห่งปราชญ์อริยะ – หลังจากรับวิถีธรรมแล้ว ได้เข้าใจว่าในกายปลอมนี้  ยังมีจิตญาณตัวจริงของเราดำรงอยู่ จิตวิญญาณดวงนี้ ไม่ตายชั่วนิรันดร แต่จะไปตามแรงกรรมที่ได้กระทำไว้ ซึ่งเป็นตัวกำหนดแหล่งที่ไปที่แน่นอน
นักปราชญ์เป็นผู้รู้ก่อนตื่นก่อน เข้าใจหลักสัจธรรมนี้  จึงใช้ชีวิตด้วยหลักคุณธรรมในทุกเรื่อง ฝึกฝนตนเองบำเพ็ญภายใน และเพิ่มพูนบารมีให้กว้างขวางเดินออกไปฉุดช่วยเวไนยสัตว์ นำพาเวไนยเดินไปสู่แสงสว่าง

นักปราชญ์เหล่านี้ ตอนยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้จะได้รับความทุกข์ความทรมานอย่างแสนสาหัส  ต้องกล้ำกลืนความไม่เป็นธรรม  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  เมื่อตายไปชื่อเสียงเลื่องลือไปชั่วฟ้าดินสลาย คนรุ่นหลังรำลึกถึงตลอดกาลนาน

(4)   ทัศนะชีวิตที่เที่ยงแท้ ก้าวสู่วิถีแห่งปราชญ์อริยะ
ชั่วชีวิตของนักปราชญ์ ไม่เพียงแต่ฟื้นฟูพุทธจิตของตัวเองให้กลมใสสมบูรณ์เท่านั้น ยังจะต้องช่วยคนอื่นๆหาจิตพุทธะของตนเองกลับคืน ถ้าจะเลียนแบบปราชญ์อริยะก็จำเป็นจะต้องบำเพ็ญทั้งภายนอกและภายในควบคู่ดังต่อไปนี้

อ้างถึง
1)    บำเพ็ญภายใน – พิชิตใจที่เพ้อฝัน ใจคนที่โลภในผลประโยชน์ถูกอำนาจผลประโยชน์ครอบงำ โลภในชื่อเสียง ถูกชื่อเสียงผูกมัด ความโลภไร้ที่สิ้นสุด ก็จะบำเพ็ญลำบาก หากสามารถลดกิเลสความอยากลงหนึ่งส่วน ความทุกข์ก็ลดลงหนึ่งส่วน ปัญญาก็เพิ่มขึ้นหนึ่งส่วน ใจพุทธะก็ปรากฏ   ความสำเร็จเป็นพระพุทธะก็มีมากขึ้น
2)   บำเพ็ญภายนอก – นักปราชญ์อดทนแบกรับหน้าที่ทั่วโลกไว้กับตนเองสามารถดูแลใส่ใจเวไนย ฉุดช่วยผู้มีบุญสัมพันธ์อย่างกว้างไกล ใช้ปัญญาแก้ไขความทุกข์ของเหล่าเวไนย นำพาส่งเสริมให้เหล่าเวไนยจุดประกายจิตเดิมแท้ภายในออกมา เพื่อช่วยให้เขาได้กลับคืนสู่มาตุภูมิเดิม
[/color]
(5)   สรุป
เพียงแค่ความคิดผิดของปุถุชน ทำให้เสียแรง เสียเวลาไปอย่างไร้ค่าตลอดชั่วชีวิต  แต่เมื่อผ่านการรับวิถีธรรม ศึกษาธรรม ทำให้เราเข้าใจชีวิตคืออะไร ชีวิตที่จะดำเนินต่อไปมีความหมายเป็นอย่างไร หลังจากเข้าใจแล้ว ก็ต้องถนอมรักษาไว้ให้ดีๆ เสริมให้มีความแข็งแกร่ง ก้าวเดินไปข้างหน้าโดยไม่ปล่อยให้เวลาเสียไปอย่างไร้ประโยชน์  
ตอบ ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
5  ธรรมะเป็นยาวิเศษ / คำสอนของพระพุทธเจ้า / Re: เมื่อเทวดาตัวน้อย...ถือกำเนิด เมื่อ: มิถุนายน 12, 2013, 11:34:01 AM
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Go-LskyvU-M" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Go-LskyvU-M</a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=o6hGaDN8WdM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=o6hGaDN8WdM</a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jKbbt5BJLg0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=jKbbt5BJLg0</a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-E_slicmEjA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=-E_slicmEjA</a>
ตอบ ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
6  ธรรมะเป็นยาวิเศษ / คำสอนของพระพุทธเจ้า / Re: เมื่อเทวดาตัวน้อย...ถือกำเนิด เมื่อ: มิถุนายน 12, 2013, 10:58:57 AM
การเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก


   พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า...
อ้างถึง
เวไนย์ในทุคติสามยากหลุดพ้น

อ้างถึง
เปรียบดั่งเต่า "ตาบอด" ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในมหาสมุทรอันไร้ขอบเขต ในมหาสมุทรนั้นมีทุ่นอันหนึ่งลอยคว้างอยู่กลางทะเล  ทุกๆ 100 ปี เต่าตัวนี้มันจะลอยคอขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อหายใจครั้งหนึ่ง แล้วก็ดำลงไป...

พระพุทธองค์จึงถามบรรดาเหล่าสาวกว่า... ในขณะที่เต้าตัวนี้ลอยคอขึ้นมาหายใจทุกๆ 100 ปี จะมีโอกาสแค่ไหนที่มันจะโผล่หัวขึ้นเหนือน้ำแล้วมาเจอทุ่นได้อย่างพอดีๆ

เหล่าภิกษุทูลตอบว่า...
“คงจะเป็นไปได้ยากยิ่ง เพราะเหตุใด?
บางครั้งทุ่นนั้นลอยอยู่ทางทิศเหนือ เต่าอยู่ทางทิศใต้...
บางครั้งทุ่นนั้นลอยอยู่ทางทิศใต้ เต่าอยู่ทางทิศเหนือ...
บางครั้งทุ่นนั้นลอยอยู่ทางทิศตะวันออก เต่าอยู่ทางทิศตะวันตก...
บางครั้งทุ่นนั้นลอยอยู่ทางทิศตะวันตก เต่าอยู่ทางทิศตะวันออก...
บางครั้งเต่าขึ้นมาหายใจ แต่ขอนไม้กลับถูกพัดขึ้นฝั่ง...

พระพุทธองค์จึงตรัสว่า...การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก ด้วยเหตุฉะนี้แล...

(จากนิรยสูตร)
ตอบ ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
7  ธรรมะเป็นยาวิเศษ / คำสอนของพระพุทธเจ้า / Re: เมื่อเทวดาตัวน้อยมาเกิด เมื่อ: มิถุนายน 12, 2013, 10:38:07 AM

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=olVPwAESQGU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=olVPwAESQGU</a>
ตอบ ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
8  ธรรมะเป็นยาวิเศษ / คำสอนของพระพุทธเจ้า / เมื่อเทวดาตัวน้อย...ถือกำเนิด เมื่อ: มิถุนายน 12, 2013, 10:33:34 AM
บาปจากการทำแท้ง
เมื่อเทวดาตัวน้อย...ถือกำเนิด

อ้างถึง
พระพุทธเจ้า ทรงตรัสว่า
"กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ"
การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากเป็นอย่างยิ่ง
ตอนที่ 1

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=kFTfgGOTajU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=kFTfgGOTajU</a>
ตอบ ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
9  ธรรมะเป็นยาวิเศษ / คำสอนของพระพุทธเจ้า / Re: ท่อง--อเวจีนรก เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 07:34:32 PM
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=uc-jJrt8x6w" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=uc-jJrt8x6w</a>
ตอบ ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
10  ธรรมะเป็นยาวิเศษ / คำสอนของพระพุทธเจ้า / ท่อง--อเวจีนรก เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 07:33:25 PM
กษิติครรภ์มูลปณิธานสูตร
ท่องอเวจีนรก

อ้างถึง
"หากในนรกยังไม่ว่างจากสัตว์
ที่ต้องรับทุกข์ทรมาน เราก็จะไม่ขอสำเร็จ
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ"
ตอนที่ 1

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=A7BNGk_zpis" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=A7BNGk_zpis</a>
ตอบ ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
11  ธรรมะเป็นยาวิเศษ / คำสอนของพระพุทธเจ้า / Re: พระมหาคุณบุพการียากทดแทนสูตร (กวีพจน์) เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 04:32:22 PM
ประวัติผู้ประพันธ์อ้างถึง
ชื่อ              นางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย
เป็นบุตร        นายหลิ่วจี้ฝั่นและนางเรืองศรี นรารัตน์วันชัย
เกิด               วันที่ 28 ธค. 2507
ภูมิลำเนา       กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 -ผอ.สถานีวิทยุชุมชนราชภักดี คลองหลวง FM.91.25mhz.
 -กรรมการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 -สวัสดิการมูลนิธิการดนตรีแห่งประเทศไทย
 -กรรมการมูลนิธิวัดปัญญานันทาราม
 ฯลฯ

มีผลงานด้านการบริหารและดำเนินรายการวิทยุ,พิธีกร
เป็นผู้ประพันธ์เพลง,ประพันธ์บทร้อยกรองให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆอาทิ
ศิริราช มศว. สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ  เป็นต้น

เกียรติยศจากผลงาน
 -รางวัลเทพทองพระราชทาน บุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียง ปีพ.ศ.2545
 -รางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน เพลง ไทยพื้นบ้านภาคอีสานยอดเยี่ยมปี พงศ.2545
 -รางวัลคนดีสังคมไทย             ปีพ.ศ.2548
 -เข็มอภิรักษ์นาวี กองทัพเรือ     ปีพ.ศ.2548
 ฯลฯ

ได้รับธรรมะ ณ สถานธรรม เจิ้งเตํอ เมื่อ  ปี พ.ศ.2549
มีส่วนร่วมธรรมกิจในการประพันธ์บทร้อยกรองเพื่อเผยแผ่ธรรม
ได้ตั้งปณิธานละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิดตลอดชีวิต
ตอบ ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
12  เสวนาธรรม-พูดคุย / บำเพ็ญธรรมกับการกินเจ / Re: เสียงอหิงสาธรรม เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 04:23:40 PM

ตอบ ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
13  เสวนาธรรม-พูดคุย / บำเพ็ญธรรมกับการกินเจ / Re: เสียงอหิงสาธรรม เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 04:21:42 PM


ตอบ ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
14  เสวนาธรรม-พูดคุย / บำเพ็ญธรรมกับการกินเจ / Re: เสียงอหิงสาธรรม เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 04:19:23 PM


ตอบ ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
15  เสวนาธรรม-พูดคุย / บำเพ็ญธรรมกับการกินเจ / Re: เสียงอหิงสาธรรม เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 04:17:27 PM
ตอบ ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
หน้า: [1] 2 3 4

96 ธรรมคือแรงใจ | ปิ๊งแว๊บ ! ปััญญาแจ่มบรรเจิด | อ่านธรรม | มูลนิธิเมตตาอาทร | เสบียงบุญ | วิถีอนุตตรธรรม |

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นเวบบอร์ดโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไปและสมาชิก
ซึ่งทีมงาน 96rangjai มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป
4. ทีมงาน 96rangjai ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น