96เสวนาธรรมบำเพ็ญ

ธรรมะเป็นยาวิเศษ => คำสอนของพระพุทธเจ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ มิถุนายน 12, 2013, 10:33:34 AMหัวข้อ: เมื่อเทวดาตัวน้อย...ถือกำเนิด
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มิถุนายน 12, 2013, 10:33:34 AM
บาปจากการทำแท้ง
เมื่อเทวดาตัวน้อย...ถือกำเนิด

อ้างถึง
พระพุทธเจ้า ทรงตรัสว่า
"กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ"
การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากเป็นอย่างยิ่ง
ตอนที่ 1

http://www.youtube.com/watch?v=kFTfgGOTajU


หัวข้อ: Re: เมื่อเทวดาตัวน้อยมาเกิด
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มิถุนายน 12, 2013, 10:38:07 AM

http://www.youtube.com/watch?v=olVPwAESQGU


หัวข้อ: Re: เมื่อเทวดาตัวน้อย...ถือกำเนิด
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มิถุนายน 12, 2013, 10:58:57 AM
การเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก


   พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า...
อ้างถึง
เวไนย์ในทุคติสามยากหลุดพ้น

อ้างถึง
เปรียบดั่งเต่า "ตาบอด" ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในมหาสมุทรอันไร้ขอบเขต ในมหาสมุทรนั้นมีทุ่นอันหนึ่งลอยคว้างอยู่กลางทะเล  ทุกๆ 100 ปี เต่าตัวนี้มันจะลอยคอขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อหายใจครั้งหนึ่ง แล้วก็ดำลงไป...

พระพุทธองค์จึงถามบรรดาเหล่าสาวกว่า... ในขณะที่เต้าตัวนี้ลอยคอขึ้นมาหายใจทุกๆ 100 ปี จะมีโอกาสแค่ไหนที่มันจะโผล่หัวขึ้นเหนือน้ำแล้วมาเจอทุ่นได้อย่างพอดีๆ

เหล่าภิกษุทูลตอบว่า...
“คงจะเป็นไปได้ยากยิ่ง เพราะเหตุใด?
บางครั้งทุ่นนั้นลอยอยู่ทางทิศเหนือ เต่าอยู่ทางทิศใต้...
บางครั้งทุ่นนั้นลอยอยู่ทางทิศใต้ เต่าอยู่ทางทิศเหนือ...
บางครั้งทุ่นนั้นลอยอยู่ทางทิศตะวันออก เต่าอยู่ทางทิศตะวันตก...
บางครั้งทุ่นนั้นลอยอยู่ทางทิศตะวันตก เต่าอยู่ทางทิศตะวันออก...
บางครั้งเต่าขึ้นมาหายใจ แต่ขอนไม้กลับถูกพัดขึ้นฝั่ง...

พระพุทธองค์จึงตรัสว่า...การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก ด้วยเหตุฉะนี้แล...

(จากนิรยสูตร)


หัวข้อ: Re: เมื่อเทวดาตัวน้อย...ถือกำเนิด
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มิถุนายน 12, 2013, 11:34:01 AM
http://www.youtube.com/watch?v=Go-LskyvU-Mhttp://www.youtube.com/watch?v=o6hGaDN8WdMhttp://www.youtube.com/watch?v=jKbbt5BJLg0http://www.youtube.com/watch?v=-E_slicmEjA