กินเจ...อาหารเป็นยารักษาโรค
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
อาหารเจ
เป็นอาหารที่ปรุงโดยปราศจากเนื้อสัตว์...รวมทั้งไม่มีส่วนประกอบที่นำมาจากสัตว์ทุกประเภท...
กินเจ...อาหารเป็น ยารักษาโรค

ผักฉุน 5 อย่าง
ที่สำคัญงดเว้นการปรุงการเสพพืชฉุน 5 ประเภท ...
1. กระเทียม
2. หัวหอม
3. หลักเกียว คือ กระเทียมโทนจีน
4. กุ้ยฉ่าย
5. ใบยาสูบ บุหรี่


ทำลายหัวใจ...
กระทบต่อธาตุไฟในกาย...

ทำลายไต...
กระทบต่อธาตุน้ำในกาย...

ทำลายม้าม...
กระทบต่อธาตุดินในกาย...

ทำลายตับ...
กระทบต่อธาตุไม้ในกาย...

ทำลายปอด...
กระทบต่อธาตุโลหะในกาย...

กระเทียม


หัวหอม


หลักเกียว


กุ้ยฉ่าย


ใบยาสูบ
ทำลายอวัยวะ 5
ผักทั้ง 5 มีพิษทำลายพลังธาตุในร่างกาย... เป็นมูลเหตุให้อวัยะหลักสำคัญภายในทั้ง 5 ทำงานไม่ปกติ...
รสชาติเป็นพิษ
ผู้ที่กินเจ ไม่ควรรับประทานรสจัดเกินไป เช่น เผ็ดจัด เค็มจัด ขมจัด หวานจัด รสชาติที่จัดมาก ๆ จะส่งผลไปถึงอวัยวะหลัก ดังนี้

  • รสขม ส่งผลต่อ หัวใจ
  • รสเค็ม ส่งผลต่อ ไต
  • รสหวาน ส่งผลต่อ ม้าม
  • รสเปรี้ยว ส่งผลต่อ ตับ
  • รสเผ็ด ส่งผลต่อ ปอด


ประโยชน์ของการทานเจ
ร่างกายสามารถขับถ่ายของเสียออกได้หมด... ทำให้ไม่มีสารพิษตกค้างอยู่ภายใน... สารอาหารที่มีคุณค่าในพืชผักสดผลไม้... จะช่วยให้ระบบขับถ่าย และการย่อยเป็นปกติ...
กินเจไม่เป็นอันตราย
แม้แต่ทารกที่เกิดจากมารดาซึ่งกินเจอย่างถูกหลัก ก็ไม่พบว่าขาดสารอาหารแต่อย่างใด
ผลต่อจิตใจ
จิตใจมีความสงบ...
เยือกเย็นสุขุม...
บังเกิดเมตตา...
อารมณ์ไม่ฉุนเฉียว
ไม่โกรธง่าย...
ผลต่อจิตใจ
หยุดก่อหนี้บาป...
ตัดกรรมเวรที่ผูกพัน...
ทำให้ปราศจากศัตรูทั้งมนุษย์ ...
ผลต่อจิตใจ
ทำให้มีสติมั่นคง...ทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และยามที่จิตวิญญาณจะออกจากร่างไป...
ไม่เป็นคนหวั่นไหวง่าย...
ไม่ตื่นตระหนกตกใจง่ายต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ...
ผลต่อจิตใจ
สามารถรอดพ้นจากเพทภัยทั้งหลาย ได้แก่...
...ภัยจากธรรมชาติ
...ภัยจากสัตว์ร้าย
...ภัยจากเคราะห์กรรม

ผลต่อจิตใจ
บรรดาเหล่าเทพ พรหม สิ่งสักดิ์สิทธิ์ชั้นสูง... ต่างสรรเสริญชื่มชมอำนวยอวยพร... ให้การอารักขาคุ้มครองตลอดเวลา ....
7 วันควรงดเนื้อสัตว์

1.  วันเกิดของตนเอง
2.  วันเกิดของลูกหลาน
3.  วันแต่งงาน
4.  วันจัดเลี้ยงเพื่อนฝูงญาติมิตร
5.  วันเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
6.  วันทำบุญสร้างกุศล
7.  วันขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

คนกินคน
คำว่า "เนื้อ"         คือ คนกินคน...
หมายถึง... คนที่กลืนกินชีวิตตัวเอง...
เพราะยิ่งกินก็ยิ่งสะสมโรคภัย...
ทำให้อายุสั้น...
ตายเร็ว...
มลทิน
เนื้อทุกชิ้นเป็นมลทิน...เพราะเกิดจากกิริยาอาการของ กามราคะ... โทสะ... โมหะ...เป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์โดยธรรมชาติ...
อาหารบริสุทธิ์
พืชผัก...เกิดจากกิริยาอาการของเกสรดอกไม้...ผสมกันโดยธรรมชาติ... เป็นอาหารเย็นและสะอาดบริสุทธิ์...
บุญกุศลยิ่งใหญ่
ผู้ที่ส่งเสริมให้คนกินเจนั้น...เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่...
ต้านสารพิษ
ร่างกายของคนกินเจ...สามารถต้านทานต่อสารพิษต่างๆ ได้สูงกว่าคนปกติธรรมดา ...
ไม่มีโรคร้ายแรง
ในบรรดาผู้ที่รับประทานอาหารเจ...ความเจ็บไข้ได้ป่วยมักไม่มีปรากฏ...โดยเฉพาะโรคที่รุนแรงหรือเรื้อรัง... เช่น
...โรคมะเร็ง
...โรคหัวใจ
...ความดันโลหิตสูง
...เส้นเลือดตีบ
...ไขมัน อุดตันในเส้นเลือด
...โรคไต
...ไขข้ออักเสบ
...โรคเก๊าท์
...โรคเบาหวาน ฯลฯ
ไม่มีปรากฎ
  • โรคริดสีดวงทวาร...
  • มะเร็งในกระเพาะและลำไส้...
  • โรคกระเพาะ อาหารไม่ย่อย...
โรคเหล่านี้จะไม่พบเลยในกลุ่มคนผู้ที่รับประทานอาหารเจ ...