เอกอนันต์เผยแพร่ธรรม
9/6 ม.1 ต.คลองโยง อ.พุทธทณฑล จ.นครปฐม
โทร. 089-6726781, 081-234-0960
สร้างเสร็จเมื่อ 17/11/54
96 ธรรมคือแรงใจ
ลังกาวตารสูตร
1. พิจารณ์เก้า
2. คุณสัมพันธ์ 5